Boutredning

Här finns information om boutredning och dödsboanmälan och vart du vänder dig för att tala med en dödsbohandläggare.

Värmeljus

Dödsboanmälan

När någon har avlidit kallas den egendom som finns kvar efter den avlidne för kvarlåtenskap eller dödsbo och räknas som en juridisk person. Dödsboet företrädes oftast av närmast anhöriga till den avlidne. Enligt svensk lag ska dödsboets tillgångar och skulder redovisas inom tre månader från dödsfallet i en så kallad bouppteckning till Skatteverket. Bouppteckning görs oftast av jurister på begravningsbyråer, banker och juridiska byråer men kan också göras av en anhörig.

Har dödsboet endast tillgångar som kan täcka begravningskostnader samt kostnader i samband med dödsfallet och då ingen fast egendom omfattas av dödsboet, kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan som görs av kommunens socialkontor.

För att göra en dödsboanmälan kontaktar ni kommunens växel  0325-57 60 00 och ber att ni får prata med en dödsbohandläggare .

Dödsbohandläggaren kommer boka in er på ett besök, ofta ett hembesök, där man tillsammans går igenom dödsboets tillgångar och skulder.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Alla inkomster och tillgångar i dödsboet ska i första hand gå till begravningskostnaderna. Detta innebär att andra kostnader så som hyra och hushållsel får vänta. Har dödsboet inte tillräckligt med tillgångar för att stå för begravningskostnaderna kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd upp till ett halvt prisbasbelopp, 2022 års belopp är beräknat till 24 150 kronor. Makars eller vårdnadshavares försörjningsplikt beaktas vid bedömningen av rätt till bistånd.


Publicerad den 25 juli 2017, senast ändrad den 10 november 2022