Offentliga möten

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder vid nio tillfällen per år. Normalt startar sammanträdena kl 18.00 och hålls i Tranemosalen i kommunhuset. Undantag kan dock förekomma, vilket framgår av den kungörelse som publiceras på hemsidan inför varje sammanträde. Under 2020 gäller följande sammanträdestider:

Månad Datum
Januari
Februari 3
Mars 2
April 20
Maj 18
Juni 14
Oktober 12
November 23
December 14

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder vid tio-elva tillfällen per år. Tid och plats för sammanträdena framgår av den kallelse som publiceras här på hemsidan inför varje sammanträde. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten, utom i de frågor som rör myndighetsutövning och sekretessbelagda ärenden.

Under 2020 sammanträder kommunstyrelsen vid följande tillfällen:

Månad Datum
Januari 20
Februari 17
Mars 9
April 29
Maj 27
Juni 15
Augusti 24
September 28
Oktober 19
November 2,16
December 21

Publicerad den 14 januari 2016, senast ändrad den 23 juli 2020