Offentliga möten

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder vid nio tillfällen per år. Normalt startar sammanträdena kl 18.00 och hålls i Tranemosalen i kommunhuset. Undantag kan dock förekomma, vilket framgår av den kungörelse som publiceras på hemsidan inför varje sammanträde. Under 2019 gäller följande sammanträdestider:

Månad Datum
Januari
Februari 4
Mars 4
April 8
Maj 13
Juni 10
September 2
Oktober 14
November 25
December 9

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder vid tio-elva tillfällen per år. Tid och plats för sammanträdena framgår av den kallelse som publiceras här på hemsidan inför varje sammanträde. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten, utom i de frågor som rör myndighetsutövning och sekretessbelagda ärenden.

Under 2019 sammanträder kommunstyrelsen vid följande tillfällen:

Månad Datum
Januari 14
Februari 18
Mars 11
April 29
Maj 27
Juni 17
Augusti 12
September 30
Oktober 21
November 4, 18
December 16

Publicerad den 14 januari 2016, senast ändrad den 22 februari 2019