Lämna ett Tranemoförslag

Du som är folkbokförd i Tranemo kommun har rätt att lämna in egna förslag till kommunen, så kallat Tranemoförslag. Ett Tranemoförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. (Förslaget kan inte behandla, personärenden eller myndighetsutövning, ärenden som kommunen redan tillhandahåller, liknade ärende som har behandlats politiskt under det senaste året, ämnen av olika slag i samma förslag och förslag som kategoriseras som synpunkt eller en fråga). 

Hantering av personuppgifter:
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när det ifyllda formuläret tagits emot av kommunen.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.


Publicerad den 23 augusti 2023, senast ändrad den 23 augusti 2023