Studiebesök och kunskapsutbyte

Studiebesök

Vi tar varje år emot ett flertal studiebesök på våra avloppsreningsverk och vi är väldigt glada att få sprida kunskap om hur reningen fungerar. Det är vår kunniga driftpersonal med stor kunskap och lång erfarenhet som guidar grupper genom verk och processer.

En elev studerar vattenrening

Vi tar emot elevgrupper med pedagoger från förskolor och skolor, men även föreningar och företagsgrupper är välkomna. En guidad tur tar ca 45-60 minuter, beroende på antal frågor som gruppen ställer. För att kunna planera in besöken vill vi att ni tar kontakt med vår arbetsledare minst en månad i förväg.

Grupperna bör inte vara för stora, ca 5-10 personer är lagom eftersom det annars kan bli trångt och svårt att höra guiden. Alla besök sker under pågående drift, vilket gör att det kan förekomma höga ljud från pumpar och blåsmaskiner. Ta gärna ta med öronproppar vid besök i bullriga utrymmen.

Under 2019-2021 tar vi inte emot studiebesök på reningsverken i Grimsås och Ljungsarp på grund av underhållsarbete.

Av säkerhetsskäl tar vi i nuläget inte emot studiebesök på våra vattenverk, men hör gärna av dig om du vill ha information om vår vattenrening.

Övrig utbildningssamverkan

VA-enheten har även andra former av samverkan och kunskapsutbyte med gymnasieskolor, högskolor och universitet.
– Vi deltar i kommunens grupp för skola-näringslivssamverkan.
– Vi finns representerad i en styrelse för yrkeshögskoleutbildning inom VA-teknik,
– Vi har varit handledare för gymnasieelever inom vatten- och avloppsrening.
– Vi undersöker möjligheten att få tillgång till en ny lokal för studiebesök.
– Vi förbereder för studiebesök och projektarbeten vid renovering av våra verk.


Publicerad den 19 september 2019, senast ändrad den 19 september 2019