Vatten

Målet är att vi ska ha grundvatten av god kvalité, levande sjöar och vattendrag, bara naturlig försurning och ingen övergödning.

TranemosjönTranemosjön

Kommunen skall verka för att:
Kommunens grundvattentäkter ska skyddas.
Kommunens vattendrag och sjöar ska ha god ekologisk och kemisk status.


Publicerad den 24 april 2017, senast ändrad den 4 september 2020