Natur

Tranemo kommun har en rik och omväxlande natur. Här finns stora våtmarker, fina skogar, värdefulla sjöar och vattendrag samt öppna odlingslandskap.

Vitsippa i närbild. i Bakgrunden en hängbro

Naturvårdens övergripande mål är att bevara den biologiska mångfalden. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas på ett sätt som är förenligt med en långsiktig ekologisk hushållning. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att miljömålen uppfylls.

Kommunens naturvårdshandläggare arbetar bland annat med naturvårdsbedömningar vid bygglov och planer. Därför kommer naturvården in i ett tidigt skede i samhällsplaneringen.

För att motverka försurning kalkas vissa sjöar och vattendrag i kommunen. Ett annat viktigt arbete med vatten gäller biologisk återställning av vattendrag. Inom Ätrans respektive Nissans vattenvårdsförbund jobbar kommunen med vattenvård.

Naturvårdshandläggaren hjälper också till med miljöövervakning, till exempel mätning av försurande nedfall från luften, och ansvarar också för olika typer av naturvårdsprojekt.


Publicerad den 26 januari 2016, senast ändrad den 4 september 2020