God bebyggd miljö

Byggnation av Tranemo ParkByggnation

Kommunen arbetar för att samhällsplaneringen i kommunen sker utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Samhällsplanering syftar till att ge alla människor en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk och ekologisk utveckling underlättas.


Publicerad den 24 april 2017, senast ändrad den 30 september 2019