Klimat

Med klimat menas de genomsnittliga väderförhållandena under en längre tid.

Himmel

Klimatförändringar påverkar hela samhället och får effekter för olika ekosystem och samhällssektorer.


Publicerad den 24 april 2017, senast ändrad den 30 september 2019