Vedeldning

Vedeldning och annan typ av bioenergi är en del av det naturliga kretsloppet och är en förnyelsebar resurs. Trots detta är vedeldning en av de största utsläppskällorna för luftföroreningar som både påverkar människa och miljö. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler uttrycker att den som eldar har ett ansvar för att utsläppet av luftföroreningar blir så litet som möjligt. Genom att elda på rätt sätt kan vi minska utsläppen av luftföroreningar från småskalig vedeldning.

EldstadEldstad

Elda på rätt sätt

Vid vedeldning av en kamin eller panna finns det vissa regler och tips som är bra att känna till.

  • Vid nyinstallation av en braskamin, ved- eller pelletspanna eller vid en ändring av eldstaden krävs en bygganmälan till Miljö- och Byggenheten. Vidare information om bygglov och anmälan hittar du här. Säkerställ även att den nya anläggningen installeras av en kunnig och erfaren VVS-installatör.
  • Se även till att din vedpanna eller kamin ger låga utsläpp och klarar utsläppskraven. Vid nyinstallation av en panna bör det finnas en ackumulatortank för att elda effektivt.
  • Hushållsavfall såsom mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor är förbjudet att elda.
  • Tänk på att du enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling ska ha minst en fast installerad fungerande brandvarnare i alla byggnader som används som bostadsändamål.

Tips och råd

  • Röken visar om du eldar rätt! En nästan osynlig rök eller vid varmare temperaturer eller vit rök vid kallare temperatur kännetecknar att du eldar rätt. Mörkgrå eller svart eld som har en kraftig lukt tyder på en ofullständig förbränning. Om röken är mer gulaktig tyder detta på att den innehåller en hög mängd tjära.
  • Använd lagom torr ved som har en fukthalt på 16–20 %. Eldar du med pellets så rekommenderas ren träpellets.
  • Tänk på att du minskar utsläppen genom att få en snabb och ordentlig start på eldning.
  • Elda med god lufttillförsel och se till att ha en ordentlig glödbädd varje gång du fyller på med nytt bränsle.
  • Askan från all typ av ved och pelletseldning ska vara gråaktig och bör föras till skogen för att sluta kretsloppet.
  • Kom ihåg att sota skorstenen regelbundet.

Hälsofarliga effekter

Luftföroreningar kan vara hälsofarliga och kan främst orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägssjukdomar och kan vara cancerframkallande och kan ge upphov till immunsystem- och reproduktionsskador.

Tänk på dina grannar

Se till att elda på rätt sätt för att inte störa grannar av röken från din eldning. Det är viktigt att visa hänsyn till dina grannar då vissa människor kan vara mer känsliga för rökgaser än andra. Om du upplever ett problem med rök bör du i första hand tala om problemet för den som eldar. Om ni inte kan komma överens är nästa steg att kontakta Bygg- och miljönämnden för vidare handläggning.

 


Publicerad den 8 juli 2019, senast ändrad den 8 juli 2019