Tillstånd, regler och tillsyn

Som företagare finns det en mängd lagar som du måste följa. I många fall måste du söka någon form av tillstånd för den verksamhet du har eller funderar på att starta.

Lagbok och ordförandeklubba

Ska du bygga en ny lokal, bygga om en befintlig lokal eller ändra användningen av en befintlig lokal? Då måste de ansöka om bygglov.
Läs mer om hur du söker bygglov här. 

Ska du driva en verksamhet där du säljer eller tillagar livsmedel behöver du söka ett eller flera tillstånd.
Läs mer om livsmedelssäkerhet här. 

Den som i sin näringsverksamhet säljer tobak skall anmäla detta till kommunen.
Läs mer här. 

Ska du driva en verksamhet som serverar alkohol måste du söka serveringstillstånd.
Läs mer om serveringstillstånd här. 

Så kallade hygienverksamheter måste ha ett egenkontrollprogram. Kravet på egenkontroll gäller alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som riskerar att orsaka olägenheter eller skada för människors hälsa eller miljön.
Ansökningsblankett för hygienverksamhet hittar du här.

Vissa verksamheter kräver anmälan av hälsoskyddsobjekt.
Läs mer om anmälan av hälsoskyddsobjekt här. 

För verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet finns speciella krav på bland annat tillstånd, anmälan och att egenkontroll måste bedrivas.
Läs mer om miljöfarlig verksamhet här. 


Publicerad den 10 juli 2015, senast ändrad den 26 februari 2019