Programråd skola och näringsliv

Programråd skola och näringsliv

Vid fyra tillfällen/år träffas representanter från näringslivet, representanter från skolan, kommunala tjänstemän för näringsliv och politiker för att samtala och diskutera om dialogen mellan skola, kommun och näringsliv. Frågor som diskuteras kan vara hur gör vi utbildningar vassare och mer anpassningsbara till de företag som vi har i kommunen men även framtida visioner om utbildning kopplat till näringslivet och samtalet kring kompetensförsörjningsfrågor.

Gruppen har bl.a tagit fram industrifilmen i samverkan. Klicka här för film. 

Vi träffas ute hos företagen under våra möten. Nästa möte är den 19 november 2019.

Vill du som företag gå med i nätverket eller vill du ta upp några speciella frågor under mötena, kontakta Manda.

Följande företag och aktörer är representerade under mötena:

Nexans, Ardagh Group, Erik Larsson Bygg, Lideco, Svedbergs, Lidhs, Tranemo Sparbank, Primo, AP&T Group, Tidbecks,  Lärlingsamordnare Tranemo Gymnasieskola, SYV Tranemo Gymnasieskola, Rektor Tranemo Gymnasieskola, Vårdlärare Tranemo Gymnasieskola, Rektor Tranängskolan, SYV Tranängskolan,  Sektionschef Lärandesektionen, Näringslivskoordinator Tranemo kommun och politiker från Bildnings- och Kulturskottet.


Publicerad den 4 september 2018, senast ändrad den 3 oktober 2019