Tillväxt Tranemo – ideell förening

 

Flygfoto över studentutspring vid Tranemo Gymnasieskola

Tillväxt Tranemo är en engagerad och ideell förening som bildades 2021. Föreningen består av representanter från näringslivets huvudkontor utspritt i kommunen och tjänstepersoner från Tranemo kommun. Tillväxt Tranemo har som ändamål att förenkla och stärka näringslivet och dialogen mellan kommunen och näringslivet. Föreningen vill bidra till tillväxtmålet om att bli 14 000 invånare 2035.

I Tillväxt Tranemo är följande företag medlemmar:
Sparbanken Tranemo, Tranemo, Fredrik Björkman
JH Tidbeck,  Ljungsarp, Sven Olov Kronaas
Tranemo Workwear, Tranemo, Max Larsson
Nexans, Grimsås, Lars Josefsson
Tranemo Prefab AB, Tranemo- Johan Kettil
Care of Sweden, Tranemo, Magnus Högberg. representerar även Företagarna Kind.
Hushållsällskapet Sjuhärad, Länghem, Jonas Bodenhem
Svedbergs, Dalstorp, Per-Arne Andersson
Tranemo Trädgårdstjänst, Tranemo, Roger Carlsson
Erik Larsson bygg, Limmared, Sonja Larsson
Primo, Limmared, Jim Nilsson
NYCE, Nittorp, Magnus Nygren
Tranemo kommun, Carita Brovall och Manda Schillerås

Tillväxt Tranemo har en styrelse bestående av:
Ordförande Lars Josefsson
Vice ordförande Max Larsson
Ledamot Sven-Olov Kronaas
Kassör Carita Brovall

Tillväxt Tranemo består av fyra arbetsgrupper:
(1) Service mot företagen, gruppledare Johan Kettil
(2) Infrastruktur och kommunikation, gruppledare Sven-Olov Kronaas
(3) Attraktiv kommun, gruppledare Magnus Högberg
(4) Kompetensförsörjning, Per-Arne Andersson

(5) Kommunikation, Sonja Larsson

Har du några idéer eller tankar, tveka inte att kontakta Tillväxt Tranemo!

Under hösten 2021 kommer Tillväxt Tranemo sprida mer information om vad föreningen gör rent konkret.


Publicerad den 2 juli 2018, senast ändrad den 20 augusti 2021