Hur jobbar Tranemo kommun med en eventuell etablering av en batterifabrik i Lockryd?

Nedan följer några exempel:

Arbetare i en fabrikslokalWorker and forklift driver in industrial factory looking at camera

👉🏼vi samverkar med Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Business Region Borås och övriga Sjuhäradskommuner sedan en tid tillbaka i frågor som kompetensförsörjning och samverkan kring en eventuell gemensam etablering.

👉🏼vi samarbetar med Svenljunga Kommun genom att ta fram fler detaljplaner för bostäder och industri, jobbar med frågor som kompetensförsörjning och infrastruktur.

👉🏼vi samverkar med förening Tillväxt Tranemo med syfte att tillsammans jobba effektivt för att nå fler invånare och växa i kommunen.

👉🏼vi samverkar med Trafikverket i flera projekt och vässar strategiskt vår infrastruktur i viktiga stråk som väg 156, RV 27 och tågstopp i Länghem och Grimsås.

👉🏼vi har effektiviserat arbetet med våra detaljplaner och med företag som själva initierat att ta fram detaljplaner i samverkan.

👉🏼vi jobbar med att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen och har antagit fördjupad översiktsplan för Länghem.

👉🏼det byggs bostäder i vår kommun vilket möjliggör en rotation av befintliga villor till nya lägenheter. Detta skapar utrymme för nya invånare att kunna flytta till kommunen.

👉🏼intresset utifrån ökar. Vi skriver optionsavtal, markanvisningsavtal och köpekontrakt med intressenter lokalt, privatpersoner och bolag utifrån som är intresserade av att bygga bostäder, etablera eller utveckla verksamheter. Mark och exploatering.

I övrigt jobbar vi ständigt med att stärka vårat företagsklimat. Läs mer här för att se hur vi jobbar!

Läs mer här om du är intresserad av mer information kring projektet för en eventuell batterifabrik.

 


Publicerad den 8 januari 2019, senast ändrad den 30 augusti 2023