Kulturarrangörsbidrag

Alla som vill arrangera ett offentligt kulturarrangemang i Tranemo kommun kan söka om ekonomiskt bidrag. Det är arrangemangets innehåll som bedöms oavsett om det är en privatperson, förening eller annan organisation som står bakom. Även barn och unga under 18 år i samarbete med vuxna som ekonomiskt ansvariga, kan ansöka om kulturarrangörsbidrag.

grönt ljus i rökig miljö

Ändamål
Verksamhet och aktiviteter som på ett aktivt sätt medverkar till bredd, kvalitet och mångfald inom kulturlivet i Tranemo kommun. Ett varierat kulturliv vitaliserar demokratin.

Villkor
Arrangemanget ska vara offentligt och genomföras i Tranemo kommun. Ett innehåll av god konstnärlig eller folkbildande kvalité prioriteras. En väl genomtänkt marknadsföring mot arrangemangets målgrupp bör ske. Egen ekonomisk insats som exempelvis biljettintäkter ska anges. Anslag till kommersiella verksamheter ges inte. Tranemo kommun anges i all marknadsföring som bidragsgivare. Förnyelse och nyskapande inslag välkomnas. Samarbeten mellan arrangerande aktörer ses positivt.

Arrangemangsstöd utbetalas inte till
– Skolornas ordinarie undervisningsverksamhet
– Anläggningar
– Kommersiella verksamheter som mässor och andra kommersiella kulturaktiviteter
– Resor till kulturarrangemang utanför Tranemo kommun

Bidrag    
Bidragets storlek bedöms vid varje enskild ansökan.
Normalt sätts en övre gräns på 10.000 kr.

Ansökan
Ansökningar behandlas löpande under året. Ansökan görs digitalt (via kommunens e-tjänster) och ska vara inne senast en månad innan arrangemanget äger rum. Retroaktiva bidrag medges inte. Hur marknadsföringen av arrangemanget planeras, ska anges i ansökan.
Kultur i Tranemo Kommun behandlar ansökan tillsammans med en referensgrupp inom två veckor, förutsatt att ansökan är komplett. Under juni, juli augusti är dock handläggningstiden en månad. En redovisning av arrangemanget ska ha inkommit inom en månad efter arrangemangets genomförande. Hör gärna av dig till oss om du har frågor!

Redovisning av arrangemanget
När det arrangemanget är genomfört ska en redovisning lämnas in, även detta görs digitalt (via kommunens e-tjänster). Senast en månad efter genomfört arrangemang vill vi ha din redovisning för att du ska få medlen du sökt. Kulturarrangörsbidraget betalas ut när redovisningen är godkänd.


Publicerad den 18 december 2015, senast ändrad den 28 maj 2024