Schakttillstånd

Det krävs tillstånd vid schaktning i kommunal mark, eller där Tranemo kommun har ledningar.

grävmaskiner

Den som önskar schakta ska både ansöka om tillstånd och om tillstånd ges även lämna in en slutrapportering efter utfört arbete.

För ansökan finns en E-tjänst som du hittar på E-tjänster och blanketter genom att där klicka dig fram via Bygga, bo och miljö och sedan Gata, mark, skog och park.

Uppgifter som ska finnas med i ansökan är:

  • namn på det sökande företaget
  • uppgifter om kontaktperson
  • angivelse för platsen där arbete ska utföras

Regler och anvisningar för schaktning samt återfyllnads- och återställningsarbeten i mark ägd av Tranemo kommun finns här.

När ni har slutfört arbetet ska detta rapporteras till Tranemo kommun

 


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 4 september 2020