Schakttillstånd

Det krävs tillstånd vid schaktning i kommunal mark, eller där Tranemo kommun har ledningar.

grävmaskiner

Den som önskar schakta ska ansöka om tillstånd via vår E-tjänst. Om tillstånd beviljas ska även en slutrapportering efter utfört arbete lämnas in.

Uppgifter som ska finnas med i ansökan är:

  • namn på det sökande företaget
  • uppgifter om kontaktperson
  • angivelse för platsen där arbete ska utföras

Regler och anvisningar för schaktning samt återfyllnads- och återställningsarbeten i mark ägd av Tranemo kommun finns här.

Glöm inte att rapportera till Tranemo kommun när arbetet är genomfört och avslutat.


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 15 mars 2021