Schakttillstånd

Det krävs schakttillstånd vid schaktning i kommunal mark, eller där Tranemo kommun har ledningar

Den som önskar schakta ska både ansöka om tillstånd och om tillstånd ges även lämna in en slutrapportering efter utfört arbete.

Blankett för ansökan om gräv- och schakttillstånd 

Regler och anvisningar för schaktning samt återfyllnads- och återställningsarbeten i mark ägd av Tranemo kommun finns här.

När ni har slutfört arbetet ska detta rapporteras till Tranemo kommun:

Blankett för rapportering efter arbetets slutförande


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 16 januari 2020