Inkomstjämförelse

Tranemo kommun har beslutat (i likhet med andra kommuner) att varje år göra en kontroll av de avgifter som betalats för förskola/fritdsplats. Det innebär att vi jämför ditt hushålls deklarerade inkomster hos Skatteverket mot de uppgifter om inkomst du lämnat till kommunen.

Syftet är att ingen vårdnadshavare ska betala för mycket eller för lite för sin förskole/fritidsplats utan att det blir en korrekt debitering.
Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare. Nedan kan du läsa vanliga frågor och svar.

Hur görs kontrollen?

Kontrollen sker genom att vi får en fil från Skatteverket för det aktuella året. Inkomsten jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till kommunen.

Vad händer om jag betalat för mycket eller för lite?

Om kontrollen visar att du betalat för lite avgift, får du en faktura på beloppet. Om du har betalat för mycket får du däremot pengar tillbaka.

Får alla en faktura?

Nej, bara de som är berörda av en efterdebitering kommer att få en faktura.

När ska fakturan betalas?

Eventuell faktura betalas inom 30 dagar från fakturadatum.
Det går också att delbetala fakturan genom att en återbetalningsplan upprättas i överenskommelse med kommunen.

Vi har separerat, vem betalar?

Om ni bodde tillsammans under det året som fakturan gäller så har båda ansvar för att fakturan betalas.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt hos er?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt i vårt system. Tidigare har kommunen begärt in inkomstuppgifter årligen men detta kommer inte att göras i framtiden. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att förskole/fritidsavgift för hushållet blir rätt. Du ändrar dina uppgifter i vår e-tjänst.

Jag tror inte fakturan stämmer - vart ska jag vända mig?

Om du tycker att det som står på fakturan inte stämmer kontakta Tranemo kommun adm.larande@tranemo.se

Jag har inte vetat om detta - hur har ni informerat?

Vi har satt upp information på förskolor och fritidshem. Vi har även informerat via kommunens webbplats, InfoMentor, brev till alla vårdnadshavare som har faktura, Svenljunga&Tranemo Tidning (STT) och på kommunens Facebook sida. I våra regler för förskola och fritidshem (tillämpningsregler) finns information om inkomstjämförelse.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av förskole/fritidsplats?

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:

  • Lön och andra ersättningar i samband med anställning
  • Föräldrapenning
  • Sjukpenning/sjukbidrag
  • A-kassa
  • Pension, (ej barnpension)
  • Vårdbidrag (skattepliktig)
  • Familjehemsersättning, arvoden
  • Övriga skattepliktiga ersättningar

 

Vem har beslutat om kontrollen och varför?

Det är nämnden som beslutat om kontrollerna. Alla ska betala rätt avgift för förskole/fritidsplats. Det är viktigt ur rättvisesynpunkt.


Publicerad den 27 september 2018, senast ändrad den 27 december 2021