Avgifter

Maxtaxa för förskola och fritidshem jämte debiteringsregler

Avgiftens storlek beräknas i % av familjens totala inkomst per månad före skatt enligt nedanstående tabell. Barn 1 är familjens yngsta barn med den högsta avgiften osv.

Tranemo kommun gör regelbundet inkomstjämförelse mot Skatteverket.

Avgifter för förskola och fritidshem gäller för perioden 2020-01-01 till 2020-12-31

Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras. De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och ska tillämpas från och med 2020-01-01. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 49 280 kr

Förskoleverksamhet  
Barn 13 % av bruttoinkomstenmax 1 478 kr/månad
Barn 22 % av bruttoinkomstenmax 986 kr/månad
Barn 31 % av bruttoinkomstenmax 493 kr/månad
Barn 4Ingen avgiftIngen avgift
Fritidshem
Barn 1 2 % av bruttoinkomstenmax 986 kr/månad
Barn 21 % av bruttoinkomsten max 493 kr/månad
Barn 31% av bruttoinkomstenmax 493 kr/månad
Barn 4Ingen avgiftIngen avgift

 

Lovtillsyn – fritidshemmet

100:-/beställd dag för barn i ålder 6 – 13 år (vårterminen det år barnet fyller 13 år) som enbart har fritids på lovdagar, får dock inte bli högre än taket för maxtaxan.


Publicerad den 5 januari 2016, senast ändrad den 11 mars 2020