Bli volontär

Har du tid över och känner att du vill göra något meningsfullt för en medmänniska?

Äldre kvinna med mobil

Att vara volontär ger dig, utöver att du gör en god insats, ökad kunskap, kompetens, sociala nätverk, meriter och kontakter i arbetslivet.

Insatsen bygger på ömsesidighet, förtroende och gemenskap vilket ger människor mening och identitet. Ett brett ideellt (utan ekonomisk ersättning) arbete ger möjlighet till integration mellan både generation och kulturer.

Du som är ungdom eller studerande kan som volontär få erfarenheter och insyn i verksamheter som du är intresserad av att arbeta med i framtiden. För dig som står utanför arbetsmarknaden, är vardagsledig eller pensionär, kan ett volontäruppdrag betyda sociala kontakter med andra människor.

Det går inte att förebygga åldrandet  men det går att förebygga ensamheten

Varje insats är viktig

Du är välkommen oavsett vad du kan bidra med och hur ofta. Vår förhoppning är att ditt engagemang ska ge dig mycket tillbaka i form av social gemenskap och meningsfullhet. Efter visat intresse erbjuder vi ett personligt samtal för att diskutera dina intressen och förutsättningar för att komma igång. Alla önskningar är välkomna och det är upp till volontären att avgöra om vad som anses som genomförbart.

Olika uppdrag

Volontäruppdragen är olika och kan variera från engångsinsatser till uppdrag som pågår regelbundet. Det kan till exempel handla om att hjälpa till i vår gemensamma lokal, medverka på utflykter, gå på promenader, hembesök, högläsning, baka, sångstund och mycket annat.

Innan du börjar som volontär görs skriftlig överenskommelse så att uppdraget är klart och tydligt. När du sedan börjar som volontär erbjuds du viss utbildning i vad det innebär att vara volontär. Därtill får du en introduktion för varje nytt uppdrag och ny arbetsplats du kommer till. Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund och respekterar tystnadsplikten.

Anmäl ditt intresse

Fyll i intresseanmälan för att bli volontär. Har du frågor får du gärna ringa Ingela Svensson på telefonnummer 0325-57 63 56 så hjälper hon dig.

För dig som behöver stöd från en volontär

Du som är äldre, har någon funktionsnedsättning eller är anhörig som vårdar en närstående och behöver hjälp eller sällskap – välkommen att höra av dig, så förmedlar vi kontakt med volontär.

 


Publicerad den 19 oktober 2016, senast ändrad den 21 mars 2024