Samlad covid-information från våra verksamheter

Bibliotek

11 januari

Från och med 11 januari har biblioteket öppet för take away (hämta böcker utanför bibliotek och bokbuss), boka dator/kopiator för kortare ärenden, hemkörning av media för personer i riskgrupp. Bokbuss och biblioteket har servicetider under bibliotekets ordinarie öppettider, mån – tor 10-19, fr 10-17, lö 10-13. Bokbussen går enligt turlista och kör till skolor samt erbjuder take away på övriga hållplatser.
Dagstidningar finns på Torget i Centralen, men vi har glesat ut antalet sittplatser. Tidskrifter har vi tagit bort från Torget och erbjuder istället att utlån av det senaste numret.

Bio Tranan

Uppdaterad 20 januari

Just nu visas det inga filmer på Bio Tranan.

Fritidsgårdar

Uppdaterad 1  april

Fritidsgårdarna är öppna för barn och unga födda 2003-2009. Max 7 besökare samtidigt.
För aktuell information om evenemang, resor och temakvällar på fritidsgårdarna; besök Ung i Tranemo på Facebook.

Färdtjänst

Uppdaterad 7 januari

Vi tillämpar ensamåkning i bilarna på grund av covid-19. Läs mer

Förskolor och skolor

Uppdaterad 4 maj.

Fortsatt växelvis distansundervisning på Tranängskolan 7-9

Tranemo gymnasieskola fortsätter med växelvis distansundervisning fram till och med terminsslut om inte annat meddelas.

Krisledningsnämnden i Tranemo kommun har torsdag 1 april tagit beslut om att Tranängskolan 7-9 från och måndag den 12 april fortsätter med växelvis distansundervisningen under ytterligare två veckor.

Beslutet innebär att eleverna i årskurs 7 och 8 årskursvis undervisas i hemmet genom distansundervisning under en vecka vardera. Eleverna i årskurs 9 undervisas under denna period på heltid i skolan.

Åtgärden genomförs för att begränsa antalet elever i skolan och öka möjligheterna för de elever som är på plats att hålla avstånd till varandra. Detta i syfte att förhindra smittspridning men samtidigt garantera en god undervisning för att ge eleverna goda förutsättningar att nå skolans kunskapskrav.

Undervisningen kommer alltså att genomföras på detta sätt från och med måndagen den 12 april till och med fredagen den 23 april (under v.15 – v.16). Beslutet är baserat på rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland.

Matlåda eller lunchersättning

I samband med distansundervisningen på Tranängskolan 7-9 och Tranemo gymnasieskola erbjuds eleverna matersättning à 35 kr/dag eller hämtning av matlåda.

Här ansöker du om matlåda eller matersättning.

Friska barn och elever går till förskolan och skolan. Sjuka barn och elever stannar hemma för att minska risken för smittspridning.

Matsedel för skola, förskola och äldreomsorg kan behöva justeras, vi ber om överseende för att förändringar kan ske. Vi ser i nuläget ingen påverkan på kommunens livsmedelsleveranser men samtidigt flaggar vår leverantör för att förändrad tillgång och efterfrågan kan innebära ett avsmalnat sortiment.

Gymnasiet och vuxenutbildning

Uppdaterad 1 april

Gymnasieskolan går över till delvis distansundervisning från och med 25 januari. Beslutet gäller fram till och med 23 april.

Hot och våld i nära relation

Är du eller någon närstående utsatt av hot eller våld av annan närstående person? Det finns hjälp att få.

Kulturskolan

Uppdaterad 7 maj

Kulturskolan ställer in lektioner under vecka 19 
På grund av den ökade smittspridningen i kommunen ställer Kulturskolan in sin fysiska undervisning under vecka 19 (10-16maj). Där det är möjligt genomförs undervisningen på distans.

Renhållning

Här finns information gällande störningar och påverkan på sophämtning,   ÅVC Returen och slam.

Sim- och idrottshall

Uppdaterad 8 februari
Simhallen och gym1 är stängt tills vidare.
Från och med den 8 februari är våra idrottshallar och ishall öppna för organiserad föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare.

Ta hand om dig - tips, råd och hjälp

Coronapandemin utmanar oss som individer, våra nära och kära och hela vårt samhälle rejält.

Vård och omsorg

Uppdaterad 31 mars

Matsedel för skola, förskola och äldreomsorg kan behöva justeras, vi ber om överseende för att förändringar kan ske. Vi ser i nuläget ingen påverkan på kommunens livsmedelsleveranser men samtidigt flaggar vår leverantör för att förändrad tillgång och efterfrågan kan innebära ett avsmalnat sortiment.

Nyheter från februari och tidigare

26 februari

Från och med måndag 1 mars är det återigen växelvis fjärr- och distansundervisning som gäller för högstadiet och gymnasieskolan.

22 februari

Tranemo kommun har tagit beslut om att Tranängskolan från och med tisdag den 23 februari helt går över till fjärr-/distansundervisning. Beslutet innebär att eleverna undervisas i hemmet genom fjärrundervisning under resterande del av vecka åtta för att sedan återigen återgå till skolan enligt tidigare planering, se nedan.

Grundsärskolan undantas från detta beslut och kommer genomföra sin undervisning på skolan som vanligt.

Beslutet är baserat på rekommendation från Smittskydd Västra Götaland. Rekommendationen från Region Västra Götaland

Även Tranemo Gymnasieskola går över till fjärr-/distansundervisning från och med tisdag 23 februari och resterande dagar av vecka åtta.

18 februari

 • Biblioteket har stängt men öppet för take away (hämta böcker utanför bibliotek och bokbuss) och hemkörning av media för personer i riskgrupp.
 • Allmänhetens åkning och spontanträning i ishallen är fortsatt på paus
 • Simhallen och Gym1 är fortsatt stängt för allmänheten.
 • Rekommendationen om distansarbete gäller fortfarande.
 • På återvinningscentralen Returen kvarstår åtgärder. Läs mer om de Särskilda åtgärder på ÅVC Returen – bland annat begränsat antal besökare

17 februari

Detta vill Västra Götalandsregionen att alla ska känna till

 • Vården kommer i samband med vaccinationerna aldrig över telefon be någon använda bankID eller annan legitimationshandling.
 • Vården kommer aldrig begära pengar för vaccinering mot covid-19.
 • Är du osäker på vem som ringer ska du lägga på och själv ringa din vårdcentral.

Så undviker du att bli lurad av bedragare under pandemin.

8 februari

Krisledningsnämnden har beslutat att ge ett stödpaket på 300 000 kronor för att mildra de ekonomiska effekter som covid-19 har på föreningslivet i kommunen. Syftet med stödet är att ge föreningar goda förutsättningar att kunna fortsätta vara aktiva, bedriva och utveckla sin verksamhet. Sammanlagt 37 föreningar har sökt stödet.

4 februari

Idrottshallar och ishall öppnar för ungdomar födda 2002 och senare

Från och med den 8 februari öppnar vi våra idrottshallar och ishall för organiserad föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare. Kommunen beräknar och sätter upp anslag om det maximala antalet besökare som får vistas i varje avgränsat utrymme enligt pandemilagen, varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan i lokalerna. Föreningarna ansvar för att följa kommunens hänvisningar samt myndigheternas och de egna specialidrottsförbundens råd och rekommendationer.

Det är inte tillåtet att föreningar som hyr idrottshallarna bedriver träningsmatcher med andra lag från närliggande kommuner.

22 januari

Delvis fjärr-/distansundervisning på Tranängskolan 7-9

Från och med måndag den 25 januari  går Tranängskolan 7-9 över till delvis fjärr-/distansundervisning. Grundsärskolan undantas dock från detta beslut och kommer genomföra sin undervisning på skolan som vanligt.
Beslutet innebär att eleverna årskursvis undervisas på skolan under två sammanhängande veckor för att därefter undervisas i hemmet genom fjärrundervisning under en vecka för att sedan återigen återgå till skolan.
Denna åtgärd genomförs för att färre elever ska vara på plats samtidigt i skolan och därmed öka möjligheterna att hålla avstånd.
Undervisningen planeras att genomföras på detta sätt från och med måndagen den 25 januari till och med torsdagen den 1 april.

Även Tranemo Gymnasieskola går över till delvis fjärr/distansundervisning från och med 25 januari till och med 1 april. Mer information finns på gymnasieskolans hemsida.

Matlåda eller lunchersättning

I samband med distansundervisningen vid Tranemo Gymnasieskola och Tranängskolan 7-9 erbjuds eleverna matersättning à 35 kr/dag, gäller från och med vecka två, eller hämtning av matlåda, gäller från och med onsdag vecka fyra.

21 januari

Idrottshallar och ishall öppnar

Från och med den 25 januari öppnar vi våra idrottshallar och ishall för organiserad verksamhet för barn och ungdomar födda 2005 och senare. Kommunen beräknar och sätter upp anslag om det maximala antalet besökare som får vistas i varje avgränsat utrymme enligt pandemilagen, varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan i verksamhetslokalerna. Föreningarna ansvar för att följa kommunens hänvisningar samt myndigheternas och de egna specialidrottsförbundens råd och rekommendationer.

 • Våra fritidsgårdar och kulturskolan kommer att från och med 25 januari att ha ordinarie verksamhet för barn och ungdomar födda 2005 och senare.
 • Simundervisning för elever i grundskolan, F-6, återupptas.
 • Biblioteket har fortsatt öppet för take away (hämta böcker utanför bibliotek och bokbuss) och hemkörning av media för personer i riskgrupp.
 • Allmänhetens åkning och spontanträning i ishallen är fortsatt på paus.
 • Simhallen och Gym1 är fortsatt stängt för allmänheten.

Besluten gäller fram till och med 7 februari.

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar

12 januari

Vaccin från Pfizer

Vårt vaccin kommer från Pfizer. Vi börjar med brukare på vård och omsorgsboendena, hemtjänstbrukare med hemsjukvård och LSS. Personer med hemtjänst utan hemsjukvård vaccineras på sin vårdcentral. Ett vaccinationsunderlag med hälsodeklaration kommer att lämnas ut via kommunens hemtjänstpersonal till dessa personer. Det är i dagsläget oklart när vårdcentralerna startar med vaccination.

 • Varje person får 2 doser med 3-4 veckors mellanrum
 • Varje person får information om vaccinet samt ett förfrågningsunderlag på vaccin
 • Varje person har en hälsodeklaration utfärdad av distriktssköterska

Man kan som vid andra vaccinationer uppleva en rodnad och ömhet runt sticket men i vissa fall även en kortare feberepisod. Brukare som av enskilda skäl inte kan ta eller behöver mer stöd av hemsjukvård kring vaccination har hemsjukvården kännedom om dessa personer – det gäller bla brukare som använder blodförtunnande medel som Waran.

Regionens planering är att samtlig vaccination ska vara klar till midsommar vilket är helt i linje med regeringen.

Frågor och svar om vaccinering – 1177 Vårdguiden

Mer information om vaccinering av covid-19 finns på 1177.  

Frågor och svar om vaccination – Folkhälsomyndigheten

Efter vaccination – fortsätt följa de allmänna råden

11 januari

Biblioteket har take away-öppet

Från den 11 januari har biblioteket öppnat för take away (hämta böcker utanför bibliotek och bokbuss), boka dator/kopiator för kortare ärenden, hemkörning av media för personer i riskgrupp. Bokbuss och biblioteket har servicetider under bibliotekets ordinarie öppettider, mån – tor 10-19, fr 10-17, lö 10-13. Bokbussen går enligt turlista och kör till skolor samt erbjuder take away på övriga hållplatser.

8 januari

Distansundervisning på Tranängskolan 7-9

Med start på måndag den 11 januari kommer Tranängskolan 7-9 att gå över till distansundervisning, vilket innebär att eleverna under de två kommande veckorna har sin undervisning hemma via sin dator. Tranemo kommun har beslutat att följa rekommendationen från Smittskydd Västra Götaland om att högstadieskolor i regionen ska övergå till tillfällig distansundervisning. Detta sker i syfte att minska resandet och kontakter och därmed bidra till minskad smittspridning. Tranängskolan 7-9 kommer att övergå till distansundervisning från och med måndagen den 11 januari till och med fredagen den 22 januari. Det innebär att eleverna ska vara hemma men ska följa undervisningen via sin dator enligt ordinarie schema. Grundsärskolan är undantagen från distansundervisningen.

Det går inte att servera lunch på skolan eller ordna med matlådor under dessa två veckor men alla elever erbjuds en matersättning på 35 kr/skoldag. Denna matersättning ansöker man om i efterhand. Instruktion kring hur denna ansökan görs och när den öppnar kommer framöver.

Lärandesektionen följer utvecklingen noga och återkommer med besked senast 22 januari om hur undervisningen kommer att bedrivas från och med 25 januari.

Vårdnadshavare och elever har fått ytterligare information om distansundervisningen via Infomentor.

29 december

Vaccinering av brukare

Vecka 3 kan vi i Tranemo kommun börja vaccinera och först ut är brukare på vård- och omsorgsboenden, i hemtjänst och hemsjukvård samt hushållsnära kontakter till berörda.

Medicinskt ansvarig sköterska har tillsammans med verksamheterna inom omsorg planerat för vaccination och är beredda när väl vaccinet kommer. Leveranser sker varje vecka men antalet doser vi kommer att få kan variera.

Vaccinet ska ges i 2 doser med 3-4 veckors mellanrum.

22 december

Idrottshallar, simhall och gym1 stänger

Efter de skärpta restriktionerna som presenterades den 18 december stänger vi från och med 22 december våra idrottshallar, simhall, gym1, ishall och bibliotek helt.  Detta gäller även organiserad förenings- och ungdomsidrott.
Även våra fritidsgårdar stängs.
Kulturskolan kommer inte att ha någon undervisning under inledningen av vårterminen 2021.
Beslutet om stängning av våra verksamheter gäller fram till och med 24 januari 2021.
Även på återvinningscentralen Returen införs åtgärder. Läs mer om det Särskilda åtgärder på ÅVC Returen – Bland annat begränsat antal besökare

De nya restriktionerna innebär att biblioteket inte kommer att kunna erbjuda take away-tjänst, hemleveranser eller utskrifter. Under tiden biblioteket håller stängt hänvisar vi till bibliotekets digitala tjänster.

När våra fysiska fritidsgårdar stängs kommer vi att öppna digitala tjänster. Ungdomar kommer bland annat att kunna använda en ”chattjour”, det kommer att anordnas tävlingar och utmaningar. Unga uppmanas att följa verksamheten på Snapchat och Instagram där huvuddelen av informationen kommer ut.

I korthet innebär de nya skärpningarna att färre personer får vistas i restauranger, butiker och gym från och med den 24 december. All kommunal verksamhet som inte är nödvändig ska stänga omedelbart, till exempel idrottshallar, badhus och bibliotek. Alla som kan ska jobba hemma. Restriktionerna gäller fram till 24 januari.

25 november

Undvik besök på vård- och omsorgsboenden

Vi har nu en ökning av smittade äldre inom våra vård- och omsorgsboenden samt hos personal. Vi ber därför att du som anhörig eller vän undviker besök hos dina anhöriga. Ring dem gärna istället.

Vi arbetar med smittspårning, provtagning, förstärkning av rutiner och har en nära samverkan med smittskyddsenheten och Närhälsan för att förhindra ytterligare smittspridning.

Att hålla avstånd är att visa omtanke!

20 november

Delvis distansundervisning på Tranemo gymnasieskola införs från och med 23 november. Tranemo gymnasieskola inför distansundervisning varannan vecka för årskurs 2 och 3 från och med 23 november. Distansundervisningen kommer att pågå höstterminen ut. Det är för att minska risken för spridning av coronaviruset på skolan som undervisning på distans införs.

19 november

Med anledning av förlängningen av de skärpta råden stänger Tranemo kommun biblioteket från och med 20 november. Biblioteket erbjuder take away-påsar. Du ringer eller mejlar biblioteket och beställer det du vill läsa. Det finns fler digitala tjänster. Läs mer https://www.tranemo.se/2020/11/digitala-tjanster-och-take-away/

 • Gym1 är stängt.
 • Simhallen är stängd för allmänheten, men simhallen fortsätter med simundervisning för skolelever
 • Ishall – allmänhetens åkning är inställd.
 • Fritidsgårdarna är öppna för ungdomar upp till 15 år.

Besluten gäller fram till och med 13 december.

10 november

Särskilda åtgärder på ÅVC Returen
Med anledning av att covid-19 ökar ser vi över hur vi kan minska risken för smittspridning.

 • Vi håller Returhuset stängt, både för inlämning och försäljning. Spara dina saker som är lämpade för återbruk tills vi kan öppna igen, eller lämna dem till annan aktör.
 • Ingen försäljning av genomskinliga plastsäckar.
 • Inga besökare får vistas i personalutrymmen.
 • Håll avstånd till personal och andra besökare.
 • Vår personal kommer inte att hjälpa till med något som innebär att ett tillräckligt avstånd inte kan hållas.
 • På lördagar är det mycket besökare, kom gärna en annan dag för att undvika trängsel.

Vår ambition är att hålla verksamheten öppen, men vid hög sjukfrånvaro kan vi tvingas minska öppettiderna eller hålla stängt. Kontrollera gärna aktuell information här på hemsidan innan du åker.

4 november

Ishallen i Nittorp är stängd för allmänhetens åkning.

30 oktober

På grund av de skärpta allmänna råden stänger Tranemo kommun simhallen för allmänheten fram till och med 19 november. För skolelever som ska genomföra simundervisning kommer simhallen att vara öppen, även simskolan som är på måndagar kl. 17.00-17.45 ska rulla på som vanligt, det är endast tre gånger kvar och det är för barn mellan 6-8 år. Gymmet i sporthallen stänger från och med klockan 13.00 fredag 30 oktober fram till och med 19 november.

Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd gör också att Tranemo kommun anpassar verksamheten på våra fritidsgårdar. Fritidsgårdarna kommer att vara öppna för ungdomar upp till 15 år. I vanliga fall kan ungdomar upp till 18 år besöka fritidsgårdarna.

Biblioteket kommer att vara fortsatt öppet. För att säkerställa att ingen trängsel uppstår kommer en besöksvärd alltid att vara i tjänst. Besöksvärden kontrollerar att alla besökare håller avstånd och följer de rekommendationer som finns. Tydliga markeringar på golvet och affischer kommer att påminna besökare om vikten att hålla avstånd.

Vi uppmanar alla att använda de digitala tjänster som biblioteket har, det går bland annat att låna e-böcker och strömma filmer. Vi påminner om att biblioteket i den här situationen främst är en plats för att utlåning av material och informationsinhämtning och inte en mötesplats.

För dig som har årskort i simhallen eller på Gym1 gäller följande

 • För dig som har autogiro dras ingen avgift i november månad, när Gym1 åter igen öppnar dras avgiften som vanligt
 • Badkorten kommer att förlängas motsvarande tid som simhallen är stängd

Vid frågor går det bra att kontakta Anders Hernelind, enhetschef fastighet, tel 0325- 57 61 77

Skärpta råd från 29 oktober

 De skärpta råden gäller i hela Västra Götaland från och med 29 oktober och till en början tre veckor framåt:

 • undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
 • Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

28 oktober

Just nu ser vi en kraftig ökning av konstaterade covid-19-fall i Västra Götaland.

Besök på vård- och omsorgsboenden

Inom omsorgssektionen vill vi uppmana er som tänker besöka våra vård- och omsorgsboenden att ni är särskilt aktsamma om den sköra grupp äldre som bor där. Följ våra rutiner och var gärna överdrivet försiktiga. Verksamheten har möjlighet att lokalt införa riktlinjer med striktare restriktioner gällande besök, något som kan bli aktuellt om inte smittspridningen vänder.

 • Entré/ytterdörrar på våra boenden kommer fortsättningsvis vara låsta och du som anhörig kommer få boka tid för besök i den boendes lägenhet.
 • Besökande ska vara symtomfria och friska vid besök.
 • Max 2 besökande per tillfälle.
 • Ingen fysisk kontakt under hela besöket. Tänk på att hålla avstånd, minst 1,5- 2 meter.
 • Besökande ska använda visir som tillhandahålls av personal vid ankomst.
 • Använd handsprit före, under och efter besöket för att minska risken för smittspridning.
 • Behöver den boende hjälp med något under besöket, kontakta personalen.
 • Vår rekommendation är att ni inte fikar/äter tillsammans.

21 oktober

Förhållningsregler för hushållskontakter till person med covid-19 införs i Västra Götaland onsdag 21 oktober

Att inte gå till arbetsplats eller skola gäller som förhållningsregel för den som är vuxen eller går på gymnasiet och delar hushåll med någon som är covid-19-positiv. Barn i förskola och grundskola undantas. Det beror på att det är viktigt att barn får sin undervisning och för att de har en mindre risk att smitta andra.

Den som får symtom på covid-19 ska stanna hemma och kontakta sin vårdcentral för provtagning.

Förhållningsreglerna tillsammans med skyddsplikten enligt smittskyddslagen innebär bland annat:

 • Man ska arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar. Den som inte kan arbeta hemifrån kan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.
 • Man ska träffa så få personer som möjligt, hålla avstånd utomhus och inte vara med på fritidsaktiviteter där man kan träffa andra.
 • Inte åka kollektivtrafik, färdtjänst eller taxi.
 • Bara handla i mataffärer eller på apotek om man absolut måste och inte har några symtom.
 • Vara noga med att tvätta händerna ofta.
 • Berätta om att man är hushållskontakt till en person med covid-19 om man har kontakt med personal i hälso- och sjukvården.

Reviderade smittspårningsdokument som är lokalt anpassade för Västra Götalandsregionen finns att läsa på Smittskyddets webbsida om smittspårning.

Fördjupad information om smittspårning och information och förhållningsregler till hushållskontakter:

Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning

Nyhet från Folkhälsomyndigheten:

Personer som bor med smittade av covid-19 ska betraktas som möjliga fall

14 oktober

Förskolor, skolor och gymnasium

Smittskydd Västra Götaland har på sin webbplats information om hur eventuella fall inom förskola och  skola ska eller kan hanteras.

25 september

Information om vad som gäller vid besök på våra vård- och omsorgsboenden.

22 september

Flera lärare har under början av höstterminen varit hemma med mildare förkylningssymtom. I normala fall hade de varit på skolan. Då Tranemo Gymnasieskola inte använder sig av externa vikarier utan löser allt internt har det varit svårt att täcka upp för alla lektionsbortfall.  Nu möjliggör krisledningsnämnden genom beslut att Tranemo Gymnasieskola får genomföra viss undervisning på distans. Rektor beslutar när detta är lämpligt och huvudregeln är att undervisningen sker i skolans lokaler.

15 september

Nuläget i omsorgssektionen när det gäller covid-19

4 september

Vi ser en ökning av antalet smittade brukare och anhöriga – följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

28 augusti

Krisledningsnämnden har tagit beslut om att ge möjlighet för förvaltningen att planera in extra turer för skolskjutsarna, detta för att minska trängsel och risken för smittspridning. Från och med måndag 31 augusti förstärks tre skolskjutsturer.

21 augusti

Besöksförbudet på våra vård- och omsorgsboenden förlängs av regeringen till och med den 30 september. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utreda vad som ska gälla därefter.

11 augusti – Snart dags för skolstart

 • 19 augusti börjar grundskolan och åk 1 gymnasiet
 • 20 augusti börjar åk 2, 3 gymnasiet

Skolorna är öppna som vanligt, vi följer Folkhälsomyndighetens råd för att minska risken för smittspridning så mycket som möjligt.

2 juli – Rapportera om du upplever trängsel vid aktiviteter eller platser –

Länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd. Här vill Länsstyrelsen ha kommunernas hjälp med observationer och vi behöver ha din hjälp. Om du ser eller upplever platser där rekommendationerna som finns inte följs är det bra om du dels talar om det för de som är ansvariga för verksamheten men också rapporterar det till kommunen. Det går bra att skicka e-post till kommun@tranemo.se

Sverige och omvärlden befinner sig i en mycket svår situation med anledning av den pandemi som pågår. Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter och allmänna råd om vårt gemensamma ansvar att förhindra smitta av covid-19. Enligt föreskriften ska alla verksamheter i Sverige vidta lämpliga åtgärder för att undvika att smittan sprids. Enligt Folkhälsomyndigheten är avståndet mellan personer och tiden de fysiskt vistas nära varandra avgörande faktorer för smittspridningen.

1 juli Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

23 juni Vi har nu ordnat med säkra mötesplatser, från och med torsdag den 25 juni kan du återigen besöka närstående som bor på Hjälmå och Glimringe och från och med lördag 27 juni går det även bra att besöka närstående på Gudarpsgården. Så här går det till vid besök på de säkra mötesplatserna.

10 juni Nytt beslut om besöksförbud på kommunens vård- och omsorgsboenden har fattats, det är tills vidare besöksförbud även utomhus. Det finns ett fåtal bekräftade fall av covid-19 på våra boenden och vi skärper restriktionerna ytterligare genom det utökade besöksförbudet. Säkra mötesplatser ska vara på plats inom en snar framtid. Vi följer vårdhygiens riktlinjer och instruktioner. Provtagning görs på både personal och boende.

10 juni Information om provtagning – Västra Götalandsregionen informerar

4 juni Coronaanpassade sommarlovsbusskort till ungdomar.

2 juni Telefonlinje om corona på flera språk.

2 juni Krisinformation.se har information om ”Sommaren under covid-19”

Även privata utförare av vård och omsorg har rätt att testa sin personal för covid-19.

Ställ frågor om coronasituationen i Tranemo. Onsdag 3 juni kl 13.00 kör Tranemo kommun en livesändning på Facebook där du har möjlighet att ställa frågor till personer från kommunens olika sektioner.

20 maj – Leda i kris. Som ledare har du en nyckelroll när en kris inträffar. För att klara utmaningar under coronapandemin behöver du som ledare vara extra medveten om vikten av att kommunicera och informera samt att lyssna in eventuella behov och oro. Som ledare behöver du också vara lugn, sprida trygghet och visa att du har kontroll. Samtidigt behöver du visa att du tar situationen på allvar – då bygger du tillit. Nytt avsnitt ”Hantera oro och kris” med länk till Sunt arbetsliv.

20 maj Det finns stöd att få för dig som är kulturaktör. Läs mer här

13 maj – Förebyggande smittskyddsarbete På Tranängskolan flyttar vi runt en del för att minska risken för smittspridning. Alla elever samt personal tillhörande Gult arbetslag, Tranängskolan 7–9 kommer från och med torsdag 14 maj och resten av terminen att ha sin ordinarie arbetsplats och undervisning på Tranemo gymnasieskola. Luncherna kommer att serveras i Tranemo gymnasieskolas matsal, Medborgarhuset. Undervisning i specialsalar samt i språkval kommer dock fortsatt att bedrivas på Tranängskolan.

På Tranängskolan F-6 äter två-tre klasser varje dag lunch i Medborgarhuset. I matsalen och Medborgarhuset sitter eleverna på varannan plats för att hålla avstånd. Fyra klasser på F-3 äter i sina klassrum.

Skolavslutning 2020, information om hur skolavslutningar och student ska ske kommer vecka 21.

4 maj Film om hur du kan hantera oro och stress under pandemin.

30 april Stöd för dig som känner oro – Psykisk hälsa i kristid

30 april Särskilda regler gäller för så kallad tillfällig vistelse.

24 april Från den 23 mars har 15-timmarverksamheten inom förskolan varit stängd. Från och med den 4 maj är 15-timmarsbarnen välkomna att vara med på utevistelsen tillsammans med vårdnadshavare. Vårdnadshavare kontaktar respektive förskola/avdelning för att få information om hur detta är organiserat på förskolan. Under vistelsen på förskolan gäller föräldraansvar.

22 april – Stödlinje till familj, barn och vuxna

21 april Gymnasieelever erbjuds restaurangluncher under tiden med distansundervisning.

16 april Det är bra om företagare identifierar vilka anställda som har samhällsviktiga arbeten.

15 april Vigselsällskapen vid borgerlig vigsel begränsas till maximalt tio personer. Vigsel kan ske i kommunhuset eller utomhus.

6 april Bidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet räknas i minst 2019 års nivåer.

6 april – Vi behöver dig – främst inom omsorg men även inom andra verksamheter, anmäl ditt intresse

27 mars – Nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten – Håll avstånd och ta personligt ansvar man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas som fester, bröllop och andra tillställningar. Det är också viktigt att människor håller avstånd till varandra på exempelvis idrottsplatser, gym, köpcentrum, i kollektivtrafiken med mera.

Kommunstyrelsens sammanträden är stängda för allmänheten tills vidare.

Nya rutiner för bokning av resor med färdtjänst under helger.

Hjälp med matinköp för dig i riskgrupp eller 70+

Alla med luftvägssymtom, även milda, ska begränsa sina sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och privat. För att skydda de mest utsatta från att bli smittade uppmanas personer över 70 år, eller tillhör en annan riskgrupp, att begränsa sina nära kontakter och hålla fysiskt avstånd till människor som de inte bor med. Det är särskilt viktigt inomhus.


Publicerad den 25 november 2020, senast ändrad den 7 maj 2021