Lekplatser och grönområden

Välkommen till kommunens lekplatser för lek, picknick och samvaro.

En gunga på lekplats

I de större orterna finns flera olika lekplatser att välja på medan det i de mindre orterna vanligtvis bara finns en. I flikarna för respektive ort, nederst på sidan, framgår det vilka lekplatser som finns.

Tekniska sektionen svarar för skötsel och underhåll av de kommunala lekplatserna och flera grönområden i kommunen.

Kommunens lekplatser besiktigas årligen och de säkerhetsbrister som eventuellt förekommer åtgärdas. Allvarliga fel åtgärdas omgående. Mellan besiktningarna kan naturligtvis fel och brister uppstå. Om något fel eller någon säkerhetsrisk upptäcks anmäl då gärna detta via vår E-tjänst för felanmälan som du även finner via sidan med E-tjänster och blanketter.

Ölsremma

Ölsremma lekplats (Ulricehamnsvägen)

Uddebo

Tvärgatans lekplats

Tranemo

Guldringens lekplats (Andra guldvägen)
Hestra lekplats (Hestravägen)
Furuvägens lekplats
Timotejstigens lekplats
Villagatans lekplats
Älgstigens lekplats
Solgårdsparkens lekplats (Solgårdsgatan 3)

Sjötofta

Åvägens lekplats

Nittorp

Nittorps lekplats (Ligger i grönområdet mellan Ringvägen och Nygårdsvägen)

Månstad

Månstad lekplats (Stationsområdet)

Länghem

Bokvägens lekplats
Kyndelvägens lekplats
Brunkeparkens lekplats (Boråsvägen)

Ljungsarp

Björkstigens lekplats

Limmared

Blåklockevägens lekplats  i Rosenlund
Limmaredstorgets lekplats (Torget)
Sommarvägens lekplats
Slättens lekplats (Södravägen)
Glasparkens lekplats (Östra Järnvägsgatan. Denna lekplats drivs av Glasets Hus/Förening 1740)

 

Hulared

Hulareds lekplats (Fornvägen)

Grimsås

Backgatans lekplats
Stjärnvägens lekplats
Källegatans lekplats

Dalstorp

Skogsvägens lekplats
Backvägens lekplast
Hagagatan lekplats
Champinjonvägens lekplats

Ambjörnarp

Stationsplans lekplats (Gislavedsvägen)
Smultronstigens lekplats


Publicerad den 14 januari 2016, senast ändrad den 16 september 2020