Service

Tranemo Kommun äger alla fjärrvärmecentraler. För dig som kund innebär detta att du får ett bekymmersfritt uppvärmningssystem.

Servicearbete

I normala fall utför vi service och underhåll på fjärrcentralen. Vid behov byter vi delar utan att du som kund behöver betala extra.

Vi servar anläggningarna med olika intervall beroende på storlek.

I god tid innan vi vill utföra service på er central kommer ni att bli informerade om detta. I denna information anges det också vem som kommer att utföra servicen och telefonnummer till serviceteknikern.

Detta ingår i servicen:

  • Kontroll och funktionsprovning av automatikutrustning
  • Läckagekontroll
  • Kontroll och justering av statiskt tryck i anläggningen (expansionskärl)
  • Rengöring av filter
  • Kontroll av cirkulationspumpar (läckage/lagerljud)
  • Provkörning av styrventiler och kontroll av reglercentralens funktion/inställning
  • Funktionsprov av samtliga säkerhetsventiler
  • Alla reservdelar

Då läckor kan uppstå i centralen är det bra om ni kunder tar för vana att kontrollera anläggningen med jämna mellanrum. Vid minsta misstanke om fel i anläggningen kontakta oss. Bor ni i hyreshus, kontakta er hyresvärd.

Grönt vatten

För att lättare upptäcka läckor i fjärrvärmenätet färgar vi vattnet grönt med ett luktfritt och ofarligt färgämne som heter PyraGreenTM. Om en läcka uppstår i undercentralens växlare trycks det gröna fjärrvärmevattnet in i kranvattnet som då blir grönt. Om detta sker kontakta oss. Bor ni i hyreshus, kontakta er hyresvärd.

Mätarbyten

I alla undercentraler finns det en energimätare som mäter hur mycket värme som gått åt. Det finns regler (STAFS 2007:2) som säger hur länge en energimätare får sitta uppe innan den måste tas ner och skickas på revision (kröning). Villamätare ( <qp1,5 kbm/h) ska bytas var 9:e år och större mätare (>qp1,5 kbm/h) vart 5:e år. I möjligaste mån försöker vi göra mätarbytena i samband med servicen av centralen men det är inte alltid som det passar. Liksom vid service kommer ni att bli informerade i god tid innan vi vill byta energimätaren i er central.


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 2 maj 2023

E-tjänster och blanketter

Adress

FELANMÄLAN:
Vardagar 7.30-16.00
0325-57 60 00 (kommunens växel)

JOUR ÖVRIG TID:
0706-51 57 11