Taxor och avgifter för fjärrvärme 2024

Priset för fjärrvärmen är beroende av storleken på anslutningen och består av en förbrukningsavgift och en fast avgift. Kommunfullmäktige fastställer taxan för nästkommande år ihop med övriga budgetbeslut i oktober eller november varje år. Från och med 1 januari 2024 höjs både den fasta avgiften och förbrukningsavgiften. Avgiftshöjningen beror på kraftigt höjda priser på inköp av värme från våra leverantörer samt på allt material. Taxa 1: Fast avgift höjs från 2 890 kr/år till 3 400 kr/år. Förbrukningsavgiften höjs från 84,2 öre/kWh till 91 öre/kWh Taxa 2: Fast avgift höjs med 14,6% och förbrukningsavgiften med 12% Taxa 3: Fast avgift lämnas oförändrad. Förbrukningsavgiften höjs med 12%

Avläsning och fakturering

Avläsning sker månadsvis via radioavläsning.
Fakturering sker månadsvis.

Avgifter för Taxa 1, 1-2 familjshus (villa), 2024

Fast avgift:      3 400 kr/år
Förbrukningsavgift:   91 öre/kWh
Anslutningsavgift:   80 000 kr

Exempel (Inklusive 25 % moms)

Årlig förbrukning
Total kostnad/år
Varav fast del
Varav förbrukning
15 000 kWh
20 000 kWh
30 000 kWh
17 050 kr
21 600 kr
30 700 kr
3 400 kr
3 400kr
3 400 kr
13 650 kr
18 200 kr
27 300 kr
 

Vad ingår i anslutningsavgiften?

För anslutning till fjärrvärmen i Tranemo, Limmared och Dalstorp betalar man en inkopplingskostnad där fjärrvärmecentralen samt inkoppling av densamma ingår. Ev. omkoppling av hetvatten ingår inte. Utomhus ingår fjärrvärmeledning från befintligt pannrum till max 5 m utanför tomtgräns. Vid längre avstånd till befintlig ledning betalar kunden för ledningen motsvarande kommunens självkostnad. Kund svarar själv för återställande av ytskikt.

Fjärrvärmetaxa 2024


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 22 november 2023

E-tjänster och blanketter

Adress

FELANMÄLAN:
Vardagar 7.30-16.00
0325-57 60 00 (kommunens växel)

JOUR ÖVRIG TID:
0706-51 57 11