Taxor och avgifter för fjärrvärme 2023

Priset för fjärrvärmen är beroende av storleken på anslutningen och består av en förbrukningsavgift och en fast avgift. Kommunfullmäktige fastställer taxan för nästkommande år ihop med övriga budgetbeslut i oktober eller november varje år. Från och med 1 januari 2023 höjs den fasta avgiften med 10 % och förbrukningsavgiften höjs med 8 %. Avgiftshöjningen beror på höjda inköpspriser för värme och reservdelar.

Avläsning och fakturering

Avläsning sker månadsvis via radioavläsning.
Fakturering sker månadsvis.

Avgifter för Taxa 1, villa, 2023

Fast avgift:      2 890 kr/år
Förbrukningsavgift:   84,2 öre/kWh
Anslutningsavgift:   70 000 kr

Exempel (Inklusive 25 % moms)

Årlig förbrukning
Total kostnad/år
Varav fast del
Varav förbrukning
15 000 kWh
20 000 kWh
30 000 kWh
15 520 kr
19 730 kr
28 150 kr
2 890 kr
2 890kr
2 890 kr
12 630 kr
16 840 kr
25 260 kr
 

Vad ingår i anslutningsavgiften?

För anslutning till fjärrvärmen i Tranemo, Limmared och Dalstorp betalar man en inkopplingskostnad där fjärrvärmecentralen samt inkoppling av densamma ingår. Ev. omkoppling av hetvatten ingår inte. Utomhus ingår fjärrvärmeledning från befintligt pannrum till max 5 m utanför tomtgräns. Vid längre avstånd till befintlig ledning betalar kunden för ledningen motsvarande kommunens självkostnad. Kund svarar själv för återställande av ytskikt.

 

 


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 29 mars 2023

E-tjänster och blanketter

Adress

FELANMÄLAN:
Vardagar 7.30-16.00
0325-57 60 00 (kommunens växel)

JOUR ÖVRIG TID:
0706-51 57 11