Taxor och avgifter

Priset för fjärrvärmen är beroende av storleken på anslutningen och består av en rörlig och en fast del. Kommunfullmäktige fastställer taxan för nästkommande år ihop med övriga budgetbeslut i oktober eller november varje år.

Avläsning och fakturering

Avläsning sker månadsvis via radioavläsning.
Från 2021 sker fakturering månadsvis.

Avgifter för Taxa 1, villa, 2022

Fast avgift:      2 625 kr/år
Rörlig avgift:              78 öre/kWh
Anslutningsavgift:   61 000 kr

Exempel

Årlig förbrukning
Total kostnad/år
Varav fast del
Varav rörlig del
15 000 kWh
20 000 kWh
30 000 kWh
14 325 kr
18 225 kr
26 025 kr
2 625 kr
2 625 kr
2 625 kr
11 700 kr
15 600 kr
23 400 kr
 Inkl. 25% moms  

Vad ingår i anslutningsavgiften?

För anslutning till fjärrvärmen i Tranemo, Limmared och Dalstorp betalar man en inkopplingskostnad där fjärrvärmecentralen samt inkoppling av densamma ingår. Ev. omkoppling av hetvatten ingår inte. Utomhus ingår fjärrvärmeledning från befintligt pannrum till max 5 m utanför tomtgräns. Vid längre avstånd till befintlig ledning betalar kunden för ledningen motsvarande kommunens självkostnad. Kund svarar själv för återställande av ytskikt.

 


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 30 november 2021

E-tjänster och blanketter

Adress

FELANMÄLAN:
Vardagar 7.30-16.00
0325-57 60 00 (kommunens växel)

JOUR ÖVRIG TID:
0706-51 57 11