Taxor och avgifter

Priset för fjärrvärmen är beroende av storleken på anslutningen och består av en rörlig och en fast del. Kommunfullmäktige fastställer taxan för nästkommande år i november.

Från och med 2020-01-01 höjs den fasta avgiften med 200 kronor inklusive moms (160 kronor exkl. moms) för samtliga taxor.

Höjningen beror på ökade lönekostnader samt övriga fasta avgifter för fjärrvärmeverksamheten.

Avläsning och fakturering

Avläsning sker månadsvis via radioavläsning.
Fakturering sker månadsvis under vinterhalvåret (oktober – mars) och kvartalsvis under sommarhalvåret (april – september).

Avgifter för Taxa 1, villa, 2020

Fast avgift:      2 200 kr/år
Rörlig avgift:              76 öre/kWh
Anslutningsavgift:   60 000 kr

Exempel

Årlig förbrukning
Total kostnad/år
Varav fast del
Varav rörlig del
15 000 kWh
20 000 kWh
30 000 kWh
13 600 kr
17 400 kr
25 000 kr
2 200 kr
2 200 kr
2 200 kr
11 400 kr
15 200 kr
22 800 kr
 Inkl. 25% moms  

Vad ingår i anslutningsavgiften?

För anslutning till fjärrvärmen i Tranemo, Limmared och Dalstorp betalar man en inkopplingskostnad där fjärrvärmecentralen samt inkoppling av densamma ingår. Ev. omkoppling av hetvatten ingår inte. Utomhus ingår fjärrvärmeledning från befintligt pannrum till max 5 m utanför tomtgräns. Vid längre avstånd till befintlig ledning betalar kunden för ledningen motsvarande kommunens självkostnad. Kund svarar själv för återställande av ytskikt.


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 4 september 2020

Kontakt

Adress

FELANMÄLAN:
Vardagar 7.30-16.00
0325-57 60 00 (kommunens växel)

JOUR ÖVRIG TID:
0706-51 57 11