Taxor och avgifter

Priset för fjärrvärmen är beroende av storleken på anslutningen och består av en rörlig och en fast del. Kommunfullmäktige fastställer taxan för nästkommande år i november.

Från och med 2021-01-01 höjs den fasta avgiften med 300 kronor inklusive moms för samtliga taxor. Höjningen beror på ökade kostnader som bland annat kostnadsökningar för fjärrvärmens olika fasta avgifter.

Avläsning och fakturering

Avläsning sker månadsvis via radioavläsning.
Från 2021 sker fakturering månadsvis.

Avgifter för Taxa 1, villa, 2021

Fast avgift:      2 500 kr/år
Rörlig avgift:              76 öre/kWh
Anslutningsavgift:   60 000 kr

Exempel

Årlig förbrukning
Total kostnad/år
Varav fast del
Varav rörlig del
15 000 kWh
20 000 kWh
30 000 kWh
13 900 kr
17 700 kr
25 300 kr
2 500 kr
2 500 kr
2 300 kr
11 400 kr
15 200 kr
22 800 kr
 Inkl. 25% moms  

Vad ingår i anslutningsavgiften?

För anslutning till fjärrvärmen i Tranemo, Limmared och Dalstorp betalar man en inkopplingskostnad där fjärrvärmecentralen samt inkoppling av densamma ingår. Ev. omkoppling av hetvatten ingår inte. Utomhus ingår fjärrvärmeledning från befintligt pannrum till max 5 m utanför tomtgräns. Vid längre avstånd till befintlig ledning betalar kunden för ledningen motsvarande kommunens självkostnad. Kund svarar själv för återställande av ytskikt.

 


Publicerad den 25 januari 2016, senast ändrad den 12 april 2021

E-tjänster och blanketter

Adress

FELANMÄLAN:
Vardagar 7.30-16.00
0325-57 60 00 (kommunens växel)

JOUR ÖVRIG TID:
0706-51 57 11