Information om pumpstationen i Uddebo

Pumpstationen i Uddebo är gammal och ska bytas i slutet av sommaren 2024. Fram tills att den nya pumpstationen är på plats finns det risk att orenat avloppsvatten rinner ut i ån vid bilbron. Orenat vatten kan orsaka mag- och tarminfektioner.

Åtgärder har genomförts som minimerar risken för att orenat avloppsvatten ska rinna ut.


Publicerad den 5 juni 2024, senast ändrad den 5 juni 2024