Komvux

Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa.

På Tranemo Gymnasieskola och komvux erbjuds du kurser ur Vård- och omsorgsprogrammet. Du kan bedriva dina studier på heltid eller deltid. Undervisningen kan genomföras i både vuxengrupp och/eller tillsammans med ungdomselever. Övrig utbildning för vuxna sker i samverkan med omkringliggande kommuner. På skolan får du hjälp med studierådgivning av vår studie- och yrkesvägledare (SYV). Tillsammans gör ni upp en plan för dina studier. Alla som studerar på komvux har en individuell studieplan. ​Komvuxstudierna har samma kurskrav som ungdomsgymnasiet, men sker under en mer koncentrerad tid.

Vuxenutbildningen i Tranemo kommun genomförs i samverkan med Tranemo Gymnasieskola. Mer information om Komvux och övrig vuxenutbildning hittar du på Tranemo Gymnasieskolas hemsida. Länken finns i spalten till höger.

 


Publicerad den 12 januari 2016, senast ändrad den 9 oktober 2019