Legimus

Legimus.se är ett digitalt bibliotek där du kan söka efter och låna framförallt skönlitterära böcker. Legimus är också namnet på MTM:s app där du kan hämta och läsa talböcker.

Vi har på skolorna möjlighet att hjälpa elever att få tillgång till talböcker från Legimus. Elever som har något slags läshinder är berättigade att få denna hjälp. Nyanlända elever eller elever med svenska som andraspråk, det vill säga elever som har svårigheter att förstå det svenska språket, är inte berättigade till att få tillgång till talböcker då detta inte räknas som ett läshinder.

För att elever ska kunna ta del av denna tjänst behöver de fylla i en särskild blankett som ska skickas hem för påskrift av vårdnadshavare. Därefter går elev och vårdnadshavare till Skoldatateket eller kommunbiblioteket och får där en egen inloggning till Legimus. Då kan sedan eleven på egen hand låna de böcker han/hon önskar läsa.

För att kunna lyssna på talböcker på en iPad eller en smart telefon krävs en app. Appen är gratis och heter Legimus. Appen fungerar på samma sätt som Inläsningstjänsts app och har samma knappar och utseende, vilket gör att den är lätt för eleverna att använda.


Publicerad den 19 augusti 2016, senast ändrad den 30 augusti 2021