Specialkost

Information till vårdnadshavare om specialkost i förskola och skola

Om ditt barn som går i skolan eller förskolan är överkänslig mot vissa livsmedel, eller av etiska skäl inte kan äta viss sorts mat, erbjuder skolan och förskolan specialkost. För att få specialkost anmäler vårdnadshavare det via e-tjänsten specialkost. Läkarintyg/ journalutdrag om allergi eller intolerans ska bifogas i samband med anmälan.
Tänk också på att alltid meddela ansvarig i förskolans eller skolans kök senast kl 08.00 om ditt barn av någon anledning inte ska ha mat, till exempel när ditt barn är sjukt eller ledigt, detta då specialkosten alltid görs efter beställning och tar extra tid.

Medicinska skäl

Om du har en allergi eller överkänslighet mot något livsmedel erbjuder vi specialkost efter dessa behov. Intyg ska styrkas av ansvarig läkare eller dietist samt av vårdnadshavare. Alla barn och elever ska känna sig trygga med den mat som serveras. Har ditt barn behov av matstöd på grund av diagnos, tar du kontakt med mentor/elevhälsoteamet på skolan.

Etiska skäl

Vi serverar vegetarisk kost till de som av etiska skäl inte äter den mat som är planerad enligt matsedeln. Önskemål om att till exempel all kost ska komma från ekologiskt odlade produkter av etiska skäl, faller utanför kommunens ramar för specialkost.

Religiösa skäl

Vi tar i största möjliga mån hänsyn till de krav som religioner ställer på mat och livsmedel. Önskemål om halal-slaktat kött och koscher har vi inte möjlighet att tillgodose.

 


Publicerad den 3 maj 2016, senast ändrad den 2 september 2021

Kontakt