Granskning av detaljplan del av Gudarp 39:1 Ljungsnäs Tranemo

Granskning av detaljplan del av Gudarp 39:1 Ljungsnäs Tranemo

 

Granskningstiden är 5 februari 2024- 26 februari 2024.

För handlingar se: Pågående detaljplaner — Tranemo Kommun

Planförslaget finns också tillgängligt på Tranemo bibliotek och
kommunhuset.

Synpunkter på förslaget ska skickas till:
Tranemo kommun, Samhällssektionen,
514 80 Tranemo, eller samhallsplanering@tranemo.se

 


Publicerad den 5 februari 2024, senast ändrad den 5 februari 2024 av Veronica Ronnemo