Pågående och färdigställda infrastrukturprojekt 2023

Tranemo kommun satsar strategiskt på tre stråk:

-RV 27  -Tågstopp i Länghem och Grimsås -Väg 156.

Under 2023 har det även arbetats och samverkats kring infrastrukturfrågor i kommunen tillsammans med Trafikverket och näringslivet. Nedan följer några insatser och projekt:

Ny infart Kroksjön, Tranemo (se bild 1).
Ny bro, Uddebo.
Påbörjat arbete övergång, gång och cykelbana Järnvägsleden, Tranemo (se bild 2).
Nymålad korsning, Nittorp.
Ny asfalt väg 157, från Limmared mot Ulricehamn.
Ny asfalt väg 156, från Tranemo mot Ljungsarp (se bild 3).
Fortsatt projektering ny väg 1728, Dalstorp.
Ny gång- och cykelväg Tennisvägen, Tranemo.
Påskrivet avtal mellan kommunen och Trafikverket för Gång- och cykelväg längs 1676, Länghem.
Påbörjad projektering refug och övergångsställe i Uddebo.

Stort tack till alla er som hjälp till att samverka inom infrastrukturfrågor!

 

Vägkorsning med skog i kanterna

Ny infart till Kroksjön, Tranemo

 

Vägarbetsplats inne i samhälle. Bilparkering i bakgrunden

Påbörjat arbete övergång, gång och cykelbana Järnvägsleden, Tranemo

Ny asfalt väg 156, från Tranemo mot Ljungsarp

 


Publicerad den 13 december 2023, senast ändrad den 28 december 2023 av Veronica Ronnemo