Trygghetslarmen inom hemtjänsten har bytts ut

Under vecka 44 har samtliga trygghetslarm inom hemtjänsten i Tranemo kommun bytts ut.

Kvinna med trygghetslarm på armen planterar blommor i kruka

På den direkta frågan om varför utbytet skett svarar projektledare Fredrik Hansson att det handlar om att få in förbättrad teknik som är framtidssäkrad och som har hög tillförlitlighet i drift och funktionalitet. Bland annat har räckvidden mellan basstation och larmknapp ökat och hemtjänsttagaren får en direkt återkoppling på att larmet gått fram.

Agnesa Kelmendi, enhetschef inom hemtjänsten i Tranemo har stora förhoppningar på de nya larmen och hon känner en stor tillförsikt inför det fortsatta samarbetet med leverantören Careium.

Kommunikation är viktigt vid förändring

Kommunen har under oktober månad arbetat aktivt med att informera om förändringen via brev, telefonsamtal och personliga besök. TES-planerare Matilda Johansson berättar att responsen från hemtjänsttagarna varit väldigt positiv. Det var flera som kände igen Matildas röst när hon ringde upp dem. Hon har tidigare arbetat som undersköterska i hemtjänsten och kan konstatera att igenkänningsfaktorn är viktig. Hemtjänstpersonalen har i de dagliga besöken informerat om utbytet. Det har varit många bra samtal och hemtjänsttagarna har vågat ställa frågor.

Det är tre personer som arbetat specifikt med att göra utbytet av trygghetslarmen under veckan. En av dessa är Hans Sundberg. Han har många års erfarenhet av arbete som installationstekniker och han beskriver att den här veckan i Tranemo har varit en positiv upplevelse. Hemtjänsttagarna har varit väl förberedda på och införstådda med utbytet. Vidare berättar Hans att utbytet ger möjlighet till samtal med hemtjänsttagarna på ett annat sätt. Det blir en aktivitet som bryter av i vardagen och där de tillsammans får något nytt att prata om.

De är flera inom hemtjänsten som arbetat med att planera utbytet av trygghetslarmen. En av dessa är omsorgshandledare Maria Pettersson. Hon betonar att det i kontakt med hemtjänsttagarna varit viktigt att förklara varför utbytet sker. Att förklara varför har varit en framgångsfaktor i genomförandefasen när teknikerna och hemtjänstpersonal mött hemtjänsttagarna.

 

Fakta om trygghetslarm

Du som är äldre och känner dig otrygg i ditt hem kan ansöka om trygghetslarm. Du kan påkalla hjälp från hemtjänsten under alla tider på dygnet med larmet som du bär på armen eller runt halsen. Du ansöker om trygghetslarm antingen genom att kontakta biståndshandläggare via kommunens växel 0325-57 60 00 eller via vår e-tjänst på hemsidan.


Publicerad den 15 november 2023, senast ändrad den 15 november 2023