Plan för lekplatser i kommunen

För att skapa en långsiktig planering av lekplatser och samtidigt garantera en god och säker tillgänglighet för barn i kommunen har en plan för lekplatser tagits fram och beslutats av kommunstyrelsen.

LekplatsLekplats

Planen tar hänsyn både till demografiska och ekonomiska förutsättningar. Vissa lekplatser förstärks med material från lekplatser som läggs ner. Det finns lagstiftningar som ställer krav på både säkerhet och byggnader och att drifta och underhålla är kostsamt, detta är också en av anledningarna till att antalet lekplatser i förhållande till antal barn i olika områden, har setts över.

Idag finns det ca 50 lekplatser inklusive skolgårdar runt om i kommunen. I den plan som nu är framtagen kommer antal leklatser att minska till 40 st ungefär.

Innan förändringar genomförs kommer dialog med byalag och samhällsföreningar att ske.

 

Lekplatser i kommunen

Ambjörnarp 3 lekplatser

Smultronstigen – Avvecklas
Stationsplatsen – Bibehålls

Dalstorp 6 lekplatser varav 2 skola/förskola

Hagavägen – Avvecklas
Backvägen – Avvecklas
Skogsvägen – Bibehålls
Champinjonvägen – Bibehålls

Grimsås 5 lekplatser varav 2 skola/förskola

Stjärnvägen – Avvecklas
Källegatan – Bibehålls
Backgatan – Bibehålls

Limmared 7 lekplatser varav 2 skola/förskola och Glasparken

Södra Vägen – Avvecklas
Sommarvägen – Avvecklas
Blåklockevägen Rosenlund – Bibehålls
Torget/affären – Bibehålls

Ljungsarp 2 lekplatser varav 1 förskola

Björkstigen – Avvecklas

Länghem 6 lekplatser varav 3 skola/förskola

Kyndelvägen – Avvecklas
Brunkeparken – Bibehålls
Bokvägen – Bibehålls

Nittorp 2 lekplatser varav 1 förskola

Ringvägen/Nygårdsvägen – Bibehålls

Tranemo 13 leklpatser varav 6 skola/förskola

Timotejstigen – Bibehålls
Älgstigen – Bibehålls
Villagatan – Bibehålls
Furuvägen – Bibehålls
Hestravägen – Avvecklas
Guldringen – Avvecklas
Solgårdsparken – Planer finns för utveckling med fler lekredskap och med möjlighet till flera aktiviteter

Uddebo 2 lekplatser varav 1 förskola

Tvärgatan – Bibehåll

Ölsremma 1 lekplats – Bibehålls

 


Publicerad den 29 november 2023, senast ändrad den 29 november 2023