Ökad smittspridning av covid-19

 

Coronavirus i mikroskop

Samhällsspridningen av covid-19 har ökat de senaste veckorna. Detta avspeglas i ett ökande antal sjukdomsfall och utbrott lokalt och i regionen.

Situationen är besvärlig både med hänsyn till risken för allvarlig sjukdom hos omsorgstagare, samt svårighet med bemanning i verksamheterna.

Utöver ordinarie rutiner för att förebygga smittspridning finns i nuvarande situation ytterligare åtgärder för våra verksamheter att använda om

så behövs.

 

Men Vi ber dig som invånare att tänka på att hålla avstånd och undvika trängsel men också  hålla en fortsatt god handhygien.

Vi gör detta för varandra!

Handhygien — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

 

Mvh Sektionschef omsorgsektionen samt MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)


Publicerad den 10 november 2023, senast ändrad den 10 november 2023