Arkivens dag 11 nov – En hyllning till det vackra som vi sällan ser

Grått, dammigt och enformiga rader med lådor. Den bilden av hur ett arkiv ser ut har nog många. Men bilden utmanas nu på Arkivens dag, då temat är Färg och form.

Broderade hattar

För tittar du närmare kan du se all möjlig skönhet i våra arkiv. Som de vackert broderade hattarna, läderinbundna protokollsboken med marmorerade inlagor eller det snirkliga sigillet på ett hundra år gammalt förrättningsbrev. Dilemmat är att få kan se dessa samlingar. Därför tar vi tillfället i akt på arkivens dag och visar den färg och form som sällan ses.

Arkivens dag är ett samarbete mellan en lång rad organisationer, som Riksarkivet och Näringslivets arkivråd. Syftet är att visa på arkivens funktion i ett öppet demokratiskt samhälle där alla har tillgång till autentisk information i såväl dåtid, nutid och framtid, samt väcka intresse för och inspirera till användning av arkiven.

Information som ska sparas förvaltas i tre olika arkiv: centralarkiv, närarkiv och föreningsarkiv. Information som överlämnats till kommunarkivet för bevarande, förvaras i något av våra arkiv.

Är du nyfiken och vill veta mer om vad som finns förvarat i arkivet i kommunhuset är du välkommen att kontakta Irene Bygdelius så berättar hon mer.

 


Publicerad den 11 november 2023, senast ändrad den 6 november 2023