Polisen och kommunen undertecknar ny samverkansöverenskommelse

Regeringen har betonat att det brottsförebyggande arbetet ska prioriteras. Ny lag från juli 2023 ger kommunen ansvar för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. I Tranemo kommun har vi sedan ett antal år tillbaka arbetet med dessa frågor i nära samarbete med Polisen. Nu uppdateras samverkansavtalet efter den nya lagstiftningen.

Driton och Mattias Ramsö lokalpolisområdeschefDriton Bilalli och Mattias Ramsö

– Vi ligger i bra fas här i Tranemo, vi har arbetat med den här metoden i flera år nu men vi behöver också ta nya steg framåt, säger kommunpolis Erica Pettersson

Syftet med överenskommelsen är att parterna ska tillföra sina specifika resurser, kompetenser och kunskaper för att tillsammans minska sannolikheten för brott och reducera brottslighetens skadeverkningar för alla som bor, vistas och verkar i Tranemo kommun.

För att kunna arbeta brottsförebyggande och trygghetsfrämjande krävs en tydlig struktur över hur arbetet organiseras och bedrivs. Samordningsfunktionen som är en del av den nya lagstiftningen ansvarar Stina Svensson för, som är kommunens trygghetssamordnare.

– När den nya lagstiftningen nu har trätt i kraft behöver vi få till den strategiska nivån i Tranemo kommun, säger Carita Brovall, kommunchef. – Vi började arbeta och ta ansvar för trygghetsfrämjande frågor långt innan lagstiftningen och nu ska vi utveckla vårt arbete ytterligare, fortsätter Carita.

– Kommunen får ett större ansvar men det betyder ändå inte att Polisens ansvar minskar, vi arbetar tillsammans, säger Driton Bilalli, kommunstyrelsens ordförande.

Mattias Ramsö, lokalpolisområdeschef tillägger, vi har olika kompetenser och bistår varandra i det brottsförebyggande arbetet.


Publicerad den 19 oktober 2023, senast ändrad den 19 oktober 2023