Granskning av översiktsplan

Kollagebild från Tranemo kommun innehållande Glasets hus, järnvägsspår, vindkraftverk, Tranemo kyrka, översiktsbild bostadsområde, naturbild Jälmån, och entrén på kommunhuset.

Var med och påverka!

Tranemo kommun beslutade den 19e oktober 2023 att lägga ut förslaget på den nya översiktsplanen för Tranemo kommun för granskning.
Granskningsperioden är mellan den 23e oktober och 31a december 2023.

Översiktsplanen är digital men finns också i dokumentversion.
Under granskningsperioden kommer förslaget att finnas tillgängligt
under denna länk (Förslag översiktsplan), biblioteket i Tranemo och i kommunhuset.

Synpunkter lämnas via post eller e-post.
samhallsplanering@tranemo.se

Tranemo kommun
Att: Samhällsutveckling
Storgatan 26
514 80 Tranemo


Publicerad den 20 oktober 2023, senast ändrad den 19 oktober 2023