Eldningsförbudet hävs från tisdag 4 juli kl. 12.00

Med tanke på lägre temperatur och nederbörd så hävs eldningsförbudet från tisdag 4 juli kl. 12.00

Eld i eldstad, kväll, trädgård, träd buskar

 

Tänk dock på att all eldning sker under eget ansvar även om brandriskprognosen indikerar att eldning är tillåten.

Var därför mycket försiktig när du eldar och ”tänk efter före”. Tänk på att du är ansvarig för att elden inte sprider sig, även om brandriskprognosen indikerar att eldning är tillåten. Vårdslöst beteende eller oaktsamhet vid eldning kan leda till åtal.
Läs mer här om vad som gäller.

 


Publicerad den 2 juni 2023, senast ändrad den 1 augusti 2023