Skadeinventering av gator i Tranemo kommun

Från och med vecka 19 kommer ett specialutrustat fordon att synas på både gator, cykel- och gångvägar i Tranemo kommun. Det är en skadeinventering av kommunens asfalterade gator som görs.

SKadeinventeringsbil i bostadsområde med träd och gräsmatta.

Inventeringen görs från ett fordon som körs sakta, med en del korta stopp, ofta längs gatans mittlinje och det kan då under korta stunder vara lite trafikstörande, vilket vi hoppas trafiken kan ha överseende med.


Publicerad den 8 maj 2023, senast ändrad den 8 maj 2023