Ny entreprenör för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Eftersom nuvarande avtal för sotning och brandskyddskontroll löper ut 31 maj 2023, har Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund genomfört en ny gemensam upphandling för kommunerna Bollebygd, Borås, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Upphandlingen är avslutad och avtal har tecknats med GÖSAB Sotning AB. För Tranemo kommuns del så innebär upphandlingen att det blir en ny utförare av rengöring (sotning) och brandskyddskontroller. Nya avtalet börjar gälla 1 juni 2023.

Sotare på taketSotare

Kommunfullmäktige i berörda medlemskommuner tar beslut om taxan. Nya taxan är 42 kr dyrare för rengöring (sotning) och 45 kr billigare för brandskyddskontroll enligt preliminär prognos för sotningsindex 2023.


Publicerad den 17 april 2023, senast ändrad den 17 april 2023