Tranemo kommun tar chansen att yttra sig

Riksväg 27 är en gemensam angelägenhet med Gislaveds kommun. Vi håller med om att framkomlighet, säkerhet och standard är av stort intresse på denna väg.

Riksväg 27 vid Tranemo

Gislaveds kommun håller på att ta fram en fördjupad översiktsplan för Gislaved och Anderstorp, förslaget till planen är nu ute för granskning och då har vi som grannkommun möjlighet att tycka till.

I vårt remissvar lyfter vi framförallt riksväg 27 som är en viktig transportlänk mellan Tranemo och Gislaveds kommuner. Att kommunerna samarbetar i utvecklingen av rv 27 är viktigt både på kort och lång sikt. Vikten av framkomligheten gäller inte bara bil- och godstrafik, utan också kollektivtrafik. Kollektivtrafiken över länsgränsen är idag bristfällig och Tranemo kommun ser att det finns mycket att vinna på att denna förbättras.

Trots länsgränsen så är samarbetet mellan våra kommuner starkt redan idag och vi hoppas att det ska växa sig ännu starkare.

– Det är viktigt att vi arbetar tillsammans i många olika frågor men framförallt när det gäller att utveckla och förbättra framkomligheten på rv27, säger Driton Bilalli, kommunstyrelsens ordf.


Publicerad den 10 mars 2023, senast ändrad den 10 mars 2023