Kunskap och mental förberedelse för PDV

Kunskap, medvetenhet och mental förberedelse är framgångsfaktorer när det gäller att hantera exempelvis en skolattack. Lena Ljungdahl är polisen som blev säkerhetsspecialist generellt och skolsäkerhetsexpert specifikt. 2015 drog hon i gång arbetet med PDV och har sedan dess ökat förmågan att förebygga, upptäcka och hantera PDV hos hundratals skolor och tusentals lärare. Idag 6 mars är Lena i Tranemo och föreläser för all personal inom lärandesektionen i Tranemo kommun.

Föreläsning om PDV pågående dödligt våld

– Skolledningen vill ge personal inom lärandesektionen användbara verktyg och mental förberedelse för deras säkerhet och trygghet, ett steg i detta är denna föreläsning med Lena, säger Stina Svensson, trygghetssamordnare.

Skolverket liksom flera andra myndigheter som Polisen och MSB är eniga, förberedelser är viktiga, vi måste på olika sätt förebygga och mentalt förbereda oss för PDV.

Föreläsningen gav mycket tankar och känslor hos åhörarna. Nu ska arbetsgruppen övergripande ta fram en gemensam systematik i hur vi underhåller denna kunskap i sektionen och ett fortsatt arbete kommer sedan att ske ute på enheterna.


Publicerad den 6 mars 2023, senast ändrad den 6 mars 2023