Askåterföring på skogsmark i Tranemo kommun

Askåterföring är en miljömässigt rekommenderad och nödvändig åtgärd för att behålla viktiga näringsämnen i skogen, näringsämnen som leder till en frisk och sund skogsmark. Askspridningen minskar risken för försurning, gynnar tillväxten och bidrar till en motståndskraftig skog.

Skogsmaskin sprider aska i skogen

Beroende på mängd nederbörd som kommer kan det ta lite olika lång tid innan åtgärden visuellt blir osynlig och kommer inte direkt att märkas.

Askåterföring är ett optimalt och klimatsmart sätt att använda vår skogsråvara och faktiskt öka koldioxid inlagringen i skogen genom en ökad tillväxt.

Är du intresserad så finns det länkar till tre intressanta filmer där Skogsstyrelsen beskriver hur det går till och varför det görs för att gynna miljön.

Filmer från Skogsstyrelsen samt Borås Energi och Miljö

Film: Återföring till skogen

Film: Motiv för askåterföring

Film: Ta vara på energin


Publicerad den 1 mars 2023, senast ändrad den 1 mars 2023 av Veronica Ronnemo