Ungdomar uppmärksammas med stipendie

Idag, 27 dec, har de elever som i år får stipendie från Stiftelsen Bengt Claessons Minne samlats på Tranemo Gymnasieskola.

Elever som uppvaktats med stipendie

I år får 19 ungdomar dela på 143 000 kr. Elever från grundskolan får 1000 kr var, gymnasieelever får 3 000 kr och för högskola/universitet är det varierande summor som delas ut. Högre utbildning ger en högre summa.

Stipendierna i år går till 5 elever på grundskolan, 9 elever på gymnasiet och 5 studenter på högskola/universitet.

Bakgrund

Stiftelsen Bengt Claessons Minne delas ut till elever från Tranemo, Uddebo och Rosenlund (tidigare Tranemo församling) som studerar på grundskolans skolår 7–9, gymnasieskolan eller högskolan. Sökande folkbokförda på studieorten ska ha varit folkbokförd i Tranemo, Uddebo eller Rosenlund fram till studiestarten om man flyttat för att studera. Det ska finnas en tydlig koppling till stiftelsens kriterier gällande boendeområde för sökande som flyttat för studier.

Makarna Anna och Helge Claesson överlämnade år 1954 till Stiftelsen Bengt Claessons Minne aktier till ett värde av 10 000 kr där del av avkastningen varje år ska delas ut. Nu delas det årligen ut stipendier till ungdomar för mellan 200 000 kr och 300 000 kr. Antalet inkomna ansökningar variera mellan 20–35 per år. Summan som kan delas ut varje år grundar sig på avkastningen i fonden och varier från år till år.

Stipendier delas ut bland elever som har visat:

  • Flit, vilket medför att eleven har nått goda studieresultat utifrån sina förutsättningar.
  • Ordning, vilket utöver att eleven är allmänt ordningsam också bör innebära att eleven har en plan för sina studier.
  • Gott uppförande, vilket bland annat innebär att eleven visat ansvarskänsla och gott kamratskap.
  • Högre studier prioriteras och de sökande ska befinna sig i slutet av sin utbildning. Elev kan erhålla stipendiet högst en gång per skolform.

 


Publicerad den 27 december 2022, senast ändrad den 27 december 2022