Kompensation till föreningar för fördyrade elkostnader

Allmänna utskottet föreslår att föreningar som har rörliga elavtal och har egna eller arrenderade lokaler ska få kompensation för höga elkostnader. Kommunstyrelsen tar beslut 19 december.

Elledning på ett grönt fält

Resultatet av den förfrågan som förvaltningen har gjort bland föreningarna i kommunen, visar att kostnaderna för el i det närmaste har fördubblats för föreningar som har rörligt elavtal.

Inom Tranemo kommun har en stor andel föreningar som bedriver verksamhet för barn och unga, egna eller arrenderade anläggningar med egna elavtal. Det finns bygdegårdar, samlingslokaler och kulturföreningar. Totalt är det 15 föreningar som har ansökt och som kommer att få kompensation om kommunstyrelsen säger ja till förslaget.

Regeringen har gett Försäkringskassan och Svenska Kraftnät i uppdrag att ge ekonomiskt stöd till alla elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige. Förslaget som allmänna utskottet ger till kommunstyrelsen grundar sig på att ge föreningar som har rörliga avtal och som har ansökt om kompensation, ett bidrag på 100% av föreningarnas ökade kostnader för el, minus det statliga stödet som de beräknas att få för 2022.


Publicerad den 7 december 2022, senast ändrad den 7 december 2022