Tranemo går mot strömmen – har bättre resultat när det gäller andelen behöriga till gymnasieskolan

Det är sjunkande gymnasiebehörighet i 182 av landets kommuner, Tranemo kommun har istället ökat andelen behöriga till gymnasiets yrkesprogram med 4,7% läsåret 2021/22.

Tranängskolan

Läsåret 2021/22 var 85 procent av eleverna behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Det är en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med föregående läsår men på samma nivå som 2018/19, före pandemin. Det visar statistik från Skolverket.

I Tranemo kommun visar vi på motsatta siffror vilket är glädjande. På Tranängskolan 7-9 har det sedan läsåret 19-20 pågått ett systematiskt arbete med att utveckla tillgängligheten i undervisningen i varje klassrum, när det gäller struktur, innehåll och arbetssätt. En insats med namn ”processinriktat förändringsarbete”, PIF och pågår i samverkan med Navet. Det har på skolan dessutom skett en utveckling av insatser för elever med skolsvårigheter i form av en flexverksamhet samt en stödjande verksamhet i den så kallade ”studion”.

Hur mycket de utvecklingsinsatser har gett som vi haft de senaste åren är svårt att veta med exakthet, men givet är att dessa har haft positiv betydelse och lett till mer likvärdig undervisning och höjt miniminivån generellt och gett många nya redskap för vår personal, säger Niklas Karlsson, rektor Tranängskolan 7-9

För de nior som gick ut i år är analysen att sommarlovskolan hade en enorm betydelse som fick hela skolan att lyfta gymnasiebehörigheten med fem procentenheter.

Definition av gymnasiebehörighet

Med behörighet till gymnasieskolan avses behörighet till ett yrkesprogram, vilket är den behörighet som kräver minst antal godkända betyg. Kraven för att vara behörig till ett yrkesprogram är godkända betyg i minst åtta ämnen. För att vara behörig till högskoleförberedande program krävs godkända betyg i minst 12 ämnen.


Publicerad den 3 oktober 2022, senast ändrad den 3 oktober 2022