Historiskt bra resultat i kommunens delårsbokslut

Bra, bra och bra så kan kommunens ekonomi sammanfattas efter de första åtta månaderna under 2022.

Entrén till kommunkontoret

  • Rekordresultat +42 mnkr, kommer främst av god disciplin och höga skatteintäkter.
  • Amortering om 60 mnkr, vi bryter en dyster lånetrend.
  • Alla verksamheter har en budget i balans för andra året i rad, det är ett resultat av snart tre års hängivet ekonomiarbete bland kommunens medarbetare och politiker.

-Tranemo kommun gör ett starkt år, detta bäddar för en ljusare framtid, säger Driton Bilalli, kommunstyrelsens ordförande.

Måluppfyllelse

Även kommunens måluppfyllelse kan sammanfattas med bra, bra, bra och bra.

Kommunen har fyra övergripande mål och varje mål utvärderas med hjälp av ett antal mått/nyckeltal. Vid avstämning i delårsbokslutet är prognosen att samtliga övergripande mål kommer att uppnås.

-Vi går mot ett historiskt starkt resultat både vad gäller ekonomi och måluppfyllelse, särskilt glädjande är det att alla verksamheter håller sina budgetramar, säger Lennart Haglund, kommunstyrelsens förste vice ordförande.


Publicerad den 25 oktober 2022, senast ändrad den 25 oktober 2022