Fördjupad översiktsplan Länghem har fått laga kraft

Fördjupad översiktsplan Länghem har fått laga kraft efter att ha antagits av kommunfullmäktige 2022 09 19. Den fördjupade översiktsplanen möjliggör en bebyggelseutveckling där natur- och kulturvärden bevaras i Länghem.

Länghem foto MetriaLänghem

Se mer information här.

Fördjupad översiktsplan Länghem — Tranemo Kommun


Publicerad den 20 oktober 2022, senast ändrad den 20 oktober 2022 av Veronica Ronnemo