Zephyr bjuder in till samråd – Vindpark Ommaberget

Zephyr Renewable AB planerar att söka tillstånd för en vindkraftpark i Tranemo kommun ca 4,5 km norr om Dalstorp. Projektet benämns Ommaberget.

Vindkraftsvingar

Myndigheter, enskilda och allmänhet har nu möjlighet att bidra med information och synpunkter i form av samrådsyttranden inför framtagandet av en kommande miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprövning.

Samrådsperiod och samrådshandlingar

Samrådsperioden pågår fram till den 6 november 2022. Samrådsunderlag finns tillgängligt på Zephyrs hemsida.

Utställning

Samrådsutställning kommer att finnas på biblioteket i Tranemo under tiden 10-20 oktober. Zephyr finns på plats för att svara på frågor den 17 oktober kl 11-19 samt den 20 oktober kl 11-19.

Vindkraftprojekt – Ommaberget 

Skicka samrådsyttrande

Samrådsyttrande skickas under samrådsperioden till:

  • E-postadress, samrad@zephyr.no
  • Via brev till: Zephyr RenewableAB Torpavallsgatan 11416 73 Göteborg

Märk e-postmeddelandet eller brevet med ert organisationsnamn/namn samt ”Yttrande Ommaberget”.

 

Vindkraftspark visas på en kartbild


Publicerad den 30 september 2022, senast ändrad den 30 september 2022