Tranemo kommun stödjer Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Enligt senaste utvärderingen av metoden, från Malmö högskola, kan boende minska inbrotten med så mycket som 36 % i ett bostadsområde med metoden.

Grannsamverkansskylt

Metoden bygger på ökad uppmärksamhet bland de boende samt kunskap om vilka åtgärder de kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområden. Därför har Tranemo kommun beslutat att under de kommande två åren stödja verksamheten Samverkan mot brott (SAMBO) som står bakom metoden Grannsamverkan i Sverige.

– Vi i Tranemo kommun tycker att det är viktigt att de boende i kommunen som vill göra det dom kan för att minska risken för att utsättas inbrott genom metoden Grannsamverkan ska kunna göra det utan kostnad. Därför har vi valt att aktivt stödja Samverkan mot brott (SAMBO) och Grannsamverkan, säger Julia Eriksson, folkhälsostrateg.

Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktas den lokala polisen eller kommunen för uppstart av Grannsamverkansområdet. De boende utbildas av Polisen/kommunen och får då en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott. Via Polisen/kommunen erhålls sedan skyltar och dekaler att använda för att visa att området är aktiva inom Grannsamverkan.

Det finns några minimikrav för att bedriva Grannsamverkan:

 1. Vaksamhet
  Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt
 2. Om du är bortrest
  Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar
 3. Värdesaker
  Förvara värdesaker på ett betryggande sätt
 4. Förebyggande åtgärder
  Var förtrogen med de förebyggande tips som finns på www.samverkanmotbrott.se

 

Läs mer om Grannsamverkan på www.grannsamverkan.se

För mer information kontakta:

Julia Eriksson, folkhälsostrateg, julia.eriksson@tranemo.se 

 

SSF Stöldskyddsföreningen är en oberoende ideell förening som verkar för ett tryggare samhälle genom informationsspridning, opinionsbildning och olika brottsförebyggande verksamheter. Vi har arbetat med säkerhetsfrågor och oberoende kostnadsfri rådgivning sedan 1934. Överskottet från vår verksamhet återinvesteras i ideella projekt för att öka tryggheten i samhället. Läs mer på www.stoldskyddsforeningen.se 


Publicerad den 29 september 2022, senast ändrad den 29 september 2022