Renspolning av vattenledningsnätet i Limmared

Svapipe AB kommer under oktober månad att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Limmared på uppdrag av Tranemo Kommun. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Vattenkranar

Lägre tryck i vattenledningarna

Som ett led i underhållet av ledningsnätet kommer Svapipe AB på uppdrag av Tranemo Kommun att spola ledningsnätet i Limmared. Därmed kan trycket i ledningsnätet bli lägre. Vi ber er att vara sparsamma med vattnet under denna tiden och i möjligaste mån undvika att köra tvätt/diskmaskiner samt fylla upp tex badkar. 

När och var?

Arbetet beräknas påbörjas i början av oktober månad och pågå till slutet av oktober månad. Luftvattenspolningen delas upp i etapper och det kunder som berörs kommer att få information i brevlådan 3-5 dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att inte använda vattnet den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

Observera! Vissa fastigheter kan bli berörda fler än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle!

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgningar kan även uppstå utanför det området där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man skall inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

Arbetsmetod

Den metod som kommer användas innebär att tryckluft leds in i och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

 

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

 

Har du frågor?

Kontakta oss:
Tranemo Kommun:
Kent Haglund Mobil nr:0703-982809

Svapipe AB
Robert Bromell Mobil nr: 0733-69 36 09
Daniel Nikolov Mobil nr: 0733-69 36 06


Publicerad den 27 september 2022, senast ändrad den 4 oktober 2022