Invigning Ätradalsleden – Sveriges femte nationella cykelled

Idag fredag 30/10 har Sveriges femte nationella cykelled, Ätradalsleden, som går mellan Falköping och Falkenberg invigts.

Representanter från samtliga medverkande kommuner klipper band

Invigningen genomförs av de berörda kommunerna Falköping, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga och Falkenberg, som tillsammans med Västkuststiftelsen och Turistrådet provcyklar mellan Månstad och Glasets hus i Limmared.

-Ätradalsleden är en viktig och spännande satsning med stor potential som kan lyfta besöksnäringen i inlandet till en ny nivå, menar Per Svensson (S,) Kommunstyrelsens ordförande, Falkenbergs kommun

Leden är totalt 20 mil lång och ungefär hälften går på helt bilfri banvall. Arbetet med leden som officiellt blev godkänd som nationell cykelled i våras har nu nått ett nytt delmål med uppskyltning där tre av fyra etapper nu är klara med vägvisande skyltmaterial.

-Att leden har blivit till är resultatet av ett långt och tålmodigt arbete från kommunernas sida, där Västkuststiftelsen fungerar som regional huvudman. Processen med att ha fått Trafikverkets godkännande av leden är ett fint exempel på samarbete mellan kommuner och oss som regional aktör. Det är väldigt glädjande att vi nu är i mål och kan bidra till cykelledsutvecklingen i Sverige med ytterligare en led, säger Olle Wängborg, projektledare på Västkuststiftelsen.

Ätradalsleden sträcker sig från Falköping i norr till Falkenberg i söder där den ansluter till Kattegattleden som är Sveriges första nationella cykelled. Leden passerar ett flertal naturreservat, bland annat Frälsegården, Baktrågen, Torpanäset, Korpebobergs lövskogar och Fegens naturreservat och gynnar även besöksnäringen då den passerar ett flertal caféer, restauranger och boenden.

– Ätradalsleden knyter ihop Västsverige med vår grannregion Halland och skapar nya möjligheter till cykelturism och destinationsutveckling. Denna typ av ledutveckling är oerhört positiv för alla som verkar inom den västsvenska besöksnäringen, säger Henrik Linneros, projektledare cykelturism, Turistrådet Västsverige.

Cyklister på ätradalsleden   Skyltar som visar att det är cykelled Cyklister på cykelbanan Invigning av ätradalsleden


Publicerad den 30 september 2022, senast ändrad den 30 september 2022

Kontakt