Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Sedan 2013 har socialstyrelsen årligen (med undantag av år 2021) genomfört den nationella enkätundersökningen, vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Undersökningen riktar sig till personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller som bor på särskilt boende för äldre (säbo).

kvinna i rullstol med en sjuksyster bredvid

Tranemo kommun hade ett mycket högt svarstal, 71% svarade på enkätundersökningen, vilket är en topplacering i antal svar. Stort tack till alla som varit med och svarat på enkäten.

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg

I utfallet för Tranemo kommun avseende brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg kan vi konstatera att vi placerar oss precis under rikssnittet på 88 % med ett utfall på 86 %. Vi placerar oss också något lägre än våra grannkommuner Ulricehamn (93 %) och Svenljunga (90 %).

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg

I utfallet för Tranemo kommun avseende brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg återfinns vi en bra bit över rikssnittet (77 %) där vårt utfall uppgår till 86 %. Noterbart här är att vi placerar oss något högre än våra grannkommuner Ulricehamn (85 %) och Svenljunga (84 %).

Resultaten för 2022 års undersökning bör ses i kontexten av att coronapandemin pågått i två år när svaren samlades in. Det har påverkat samhället generellt och tillvaron för många äldre personer med äldreomsorg i synnerhet.


Publicerad den 29 augusti 2022, senast ändrad den 29 augusti 2022